Skip to main content

Effektivt samarbete mellan vård och läkemedelsföretag uppmärksammas

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 08:18 CET

Angereds Närsjukhus och Boehringer Ingelheims satsning på att upptäcka fler fall av sjukdomen KOL kommer att diskuteras vid seminariet ”Så skapar vi framgångsrikt samarbete mellan vård och läkemedelsföretag” som arrangeras av Pharma Online.

Lungsjukdomen KOL är den vanligaste rökrelaterade sjukdomen. Det är väl känt att rökning och sämre hälsa är vanligare i socialt utsatta områden. I nordöstra Göteborg, med områden som Angered, Gårdsten, Hammarkullen och Hjällbo, är rökning dubbelt så vanligt som resten av landet.

Det enda sättet att diagnostisera KOL är med hjälp av spirometri, en enkel mätning av lungfunktionen, som kan göras på varje vårdcentral. För att upptäcka patienter med KOL och kunna vidta åtgärder innan sjukdomen har hunnit bli alltför handikappande har Angereds Närsjukhus gjort en insats i samarbete med Boehringer Ingelheim och Pfizer.

I samband med den internationella KOL-dagen 14 november genomfördes över 300 spirometriundersökningar i nordöstra Göteborg.

Nu bjuder Pharma Online in till seminariet Så skapar vi framgångsrikt samarbete mellan vård och läkemedelsföretag. Där kommer denna spirometrisatsning ingå i en diskussion kring samverkan för patientens bästa. Nicholas Backman, affärsutvecklingschef, Boehringer Ingelheim och Ann Ekberg Jansson, lungläkare och verksamhetschef, Angereds Närsjukhus, delar med sig av sina erfarenheter. Seminariet äger rum den 20 februari i Stockholm.

Vid seminariet medverkar även:

Göran Stiernstedt, direktör, SKL
Anders Blanck
, vd, LIF
Magnus Thyberg, enhetschef, Läkemedelsenheten, Stockholms läns landsting
Magnus Johansson, projektledare, Pfizer AB
Jesper Erikson, verksamhetsutvecklare, Pfizer AB
Pelle Gustafson, chefsläkare, Patientförsäkringen LÖF

Fakta om KOL
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en växande folksjukdom. I Sverige beräknas cirka en halv miljon bära på sjukdomen, men de flesta har ännu inte fått en diagnos. KOL kan inte botas, men om sjukdomen upptäcks tidigt och behandling sätts in kan sjukdomsförloppet bromsas upp, vilket är avgörande för livskvalitén. I fler än nio fall av tio orsakas KOL av rökning.

För vidare information kontakta:
Ulrika Edvinsson, informationschef, Boehringer Ingelheim

Telefon 070-858 2115

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 145 dotterbolag och fler än 44 000 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human-och veterinärmedicin.

Under 2011 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 13,2 miljarder Euro. 23.5% av nettoförsäljningen inom affärsområdet receptbelagda läkemedel återinvesterades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com. Twitter: www.twitter.com/Boehringer