Skip to main content

Ett nytt läkemedel förlänger överlevnaden för patienter med en viss typ av lungcancer

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 07:00 CEST

Läkemedlet Giotrif, minskade dödligheten i en särskild form av lungcancer med 19 procent, jämfört med de som behandlades med cytostatika. Patienter som fick Giotrif levde tre månader längre än patienter som fick cytostatika. De nya resultaten presenteras vid den stora cancerkongressen ASCO* i Chicago den 2 juni 2014.

Giotrif är nyligen godkänt i Sverige och ingår sedan april i det svenska högkostnadsskyddet

Lungcancer är en vanlig och allvarlig sjukdom – av alla som får diagnosen avlider hälften inom ett år. Men på senare år har det skett en förbättring. Av de som får behandling innan sjukdomen har spritt sig från lungorna lever hälften efter fem år.

I två studier (LUX-Lung 3 och LUX-Lung 6) deltog över 600 patienter med icke småcellig lungcancer och genförändringar som är måltavlor för behandling (EGFR-mutation). Patienterna behandlades med antingen Giotrif (afatinib) eller cytostatika (cellgifter). De som fick Giotrif levde i 27 månader och de som fick cytostatika i 24 månader.  

Det motsvarar en minskad risk att dö under studien med 19 procent för de patienter som behandlas med Giotrif. Hos de patienter som hade den vanligaste genförändringen var förbättringen än mer tydlig; risken minskade med 41 procent.

Förutom att behandling med Giotrif resulterade i förlängd överlevnad även minskade signifikant symtom förknippade med lungcancer, såsom hosta, smärta och andnöd jämfört med cellgiftsbehandlingen.

Under cancerkongressen (American Society of Clinical Oncology, ASCO) kommer ytterligare sex studieresultat av Giotrif och andra potentiella cancerläkemedel från Boehringer Ingelheim att presenteras. 

Risken för återfall är stor vid lungcancer. En av de studier, LUX-Lung 5, som presenteras vid ASCO-kongressen visar att det finns en fördel att patienter som får återfall i lungcancer, trots pågående behandling, fortsätter med Giotrif men med ett tillägg av cytostatika, jämfört med om de enbart behandlas med cytostatika.

Den statliga myndigheten TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, beslutade den 24 april 2014 att Giotrif (afatinib) ska ingå i läkemedels-förmånerna. TLV anser att Giotrif är kostnadseffektivt.

Giotrif studeras som behandling för flera cancersjukdomar som exempelvis cancer i huvud och hals, hjärntumörer hos barn och gallvägscancer.

*ASCO, American Society of Clinical Oncology

Fakta om lungcancer

I Sverige fick 3 736 personer diagnosen lungcancer under 2012 och 3 582 personer avled. Den vanligaste orsaken till lungcancer är rökning. Lungcancer är den vanligaste dödsorsaken bland cancersjukdomar hos kvinnor och den näst vanligaste bland män.

Lungcancer delas in i två huvudtyper; icke-småcellig lungcancer (som står för omkring 80 procent av all lungcancer) och småcellig lungcancer. Den vanligaste formen av icke-småcellig lungcancer är adenocarcinom.

Cirka var tionde patient med icke småcellig lungcancer har tumörer med en förändring i genen för en receptor (EGFR) som är viktig för tillväxten av tumören. Giotrif blockerar denna förändring och bromsar därmed tumörens tillväxt.

För mer information kontakta:

Henrik Ungerth, Boehringer Ingelheim 0708-582 137

Henrik.ungerth@boehringer-ingelheim.com


Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 142 dotterbolag och fler än 47 400 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2013 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 14,1 miljarder Euro. 19.5% av omsättningen återinvesterades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com. Twitter: www.twitter.com/Boehringer

 

Bifogade filer

PDF-dokument