Skip to main content

EU-godkännande – diabetesläkemedel ger minskad dödlighet hos patienter med diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 09:00 CET

Hjärt- kärlsjukdom är upp till fyra gånger vanligare hos personer med diabetes typ 2 än befolkningen i övrigt. Läkemedlet Jardiance sänker blodsockret och minskar risken för att patienter med diabetes typ 2 ska dö i hjärt-kärlsjukdom. EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, har nu för första gången beslutat att godkänna data på sänkt dödlighet hos en modern diabetesbehandling.

Den totala kostnaden för behandling av patienter med diabetes typ 2 i Sverige fördubblades under perioden 2006 till 2014, från 5,5 miljarder SEK till 11,6 miljarder SEK. Främst till följd av ökat antal patienter med diabetes typ 2 och behandling av följdsjukdomar. Runt hälften av alla dödsfall hos patienter med diabetes typ 2 orsakas av hjärt- kärlsjukdom (1,2). Det beror på att högt blodtryck, ateroskleros (åderförkalkning), övervikt och fetma är vanligare bland dem som har diabetes.Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) sänker inte bara blodsockret utan minskar också risken för att patienter med diabetes typ 2 och etablerad kardiovaskulär sjukdom ska dö i någon hjärt-kärlsjukdom med 38 procent.

Resultaten av en stor uppmärksammad studie, EMPA-REG OUTCOME, presenterades i Stockholm under hösten 2015 och nu har den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA godkänt en uppdatering med huvudresultaten från studien. Det är det hittills enda moderna diabetesläkemedlet där EMA har beslutat att godkänna data på sänkt dödlighet.

- Detta beslut är mycket välkommet. Vi läkare som har hand om patienter med typ 2 diabetes och hög risk för, eller redan etablerad, hjärt-kärlsjukdom har länge sökt läkemedel som kan minska risken för fortsatta komplikationer. Att empagliflozin reducerar dödligheten hos den undersökta patientkategorin beror med all sannolikhet på en påtaglig, omkring en tredjedel, reduktion av hjärtsvikt. Just utveckling av hjärtsvikt är för patienter med typ 2 diabetes en mycket allvarlig och inte sällan livsförkortande komplikation, säger professor Lars Rydén vid Karolinska Institutet.

Det europeiska läkemedelsverket EMA:s godkännande av Jardiance för användning inom EU bygger på resultat från en studie med drygt 7 000 patienter varav 4 687 behandlades med Jardiance och de övriga med placebo. Jardiance gavs i tillägg till standardbehandling (andra läkemedel mot diabetes och hjärtsjukdom). Deltagarna följdes upp i snitt drygt tre år. (3)

Resultaten visar att Jardiance jämfört med placebo (3):

 • Minskade risken att drabbas av någon hjärt- kärlhändelse med 14 procent.
 • Minskade risken att dö i någon hjärt- kärlhändelse med 38 procent.
 • Risken för död oavsett orsak var 32 procent lägre. Av dem som fick Jardiance avled 5,7 procent under studiens gång mot 8,3 i placebogruppen.
 • Omtalad studie

  Studien, EMPA-REG OUTCOME, presenterades i Stockholm i september 2015 och väckte stor uppmärksamhet. Dagens Medicin utsåg upptäckten av diabetesläkemedlets kardiovaskulära effekt till årets viktigaste medicinska rön 2016. Uppdateringen har nu lagts in i produktresumén och finns i FASS.

  Om Jardiance

  Jardiance minskar njurarnas upptag av glukos (blodsocker) från urinen genom att hämma effekten av ett speciellt transportprotein (sodium-glukos-transportör 2). Därmed försvinner mer glukos ur kroppen med urinen och blodsockret sänks.

  Om diabetes typ 2

  Omkring 450 000 personer i Sverige beräknas ha diabetes och av dem har 85-90 procent diabetes typ 2, enligt Diabetesförbundet. Men många har sjukdomen utan att ha fått diagnos. I åldrarna över 65 år beräknas mellan 10 och 20 procent ha diabetessjukdomen.

  (1) Nwaneri et al. Mortality in typ 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes and Vascular Disease 2013:13(4); 192-207.

  (2) Morris et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes, Diabetologia, 2001; 44 suppl 2, s 14-21.

  (3) Zinman et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Medicine 2015Nov 26;373(22):2117-28.(EMPA-REG OUTCOME).

  Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

  Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim AB

  Telefon: 0708-582137

  E-post: josefin.skogsberg@boehringer-ingelheim.com

  Om Boehringer Ingelheim

  Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 145 dotterbolag och ca 50 000 anställda. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

  Under 2015 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 14,8 miljarder Euro varav 20.3 procent återinvesterades i forskning och utveckling. I Sverige återinvesterades 54 miljoner kronor i forskning och utveckling under 2015.

  Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

  Twitter: www.twitter.com/Boehringer