Skip to main content

Färre blödningar med Pradaxa än warfarin efter stentingrepp

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 08:30 CEST

En kombinationsbehandling med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa och ett trombocythämmande läkemedel minskar risken för blödningar jämfört med en initial trippelbehandling med warfarin och två andra trombocythämmande läkemedel, hos patienter med förmaksflimmer, som fått ett stent inopererat mot förträngningar i hjärtats blodkärl. Detta visar en ny studie som presenterats vid den stora europeiska hjärtkongressen (ESC) i Barcelona och som samtidigt publicerats i New England Journal of Medicine. Patienter från åtta sjukhus i Sverige har deltagit i studien.

Mellan 20 och 30 procent av de patienter med förmaksflimmer som tar blodförtunnande medel för att minska riskerna för stroke har också någon kranskärlsjukdom som kan motivera så kallad ballongutvidgning för att öppna förträngda blodkärl och öka blodflödet till hjärtat.

För att kärlet ska förbli öppet förstärker man oftast utvidgningen med ett litet cylinderformat nät, ett så kallat stent. Efter ingreppet ska patienten behandlas med blodförtunnande medel för att minska riskerna för blodpropp. Men blodförtunnande behandling innebär också risk för blödningar.

I den nu aktuella studien (RE-DUAL PCI) som pågick i 30 månader behandlades 2 725 patienter som fått ett stent inopererat med antingen Pradaxa (dabigatran) i kombination med ett enda trombocythämmande läkemedel (dubbelbehandling) eller med warfarin i kombination med två trombocythämmande läkemedel (trippelbehandling). Efter 1 eller 3 månader fick även denna grupp dubbelbehandling. Resultaten visar att förekomsten av blödningar var betydligt lägre vid behandling med Pradaxa jämfört med warfarin – en minskning med 48 respektive 28 procent beroende på dos. (1). Båda doserna är godkända som strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer.

– Läkare som behandlar patienter med förmaksflimmer efter stentingrepp måste alltid göra en avvägning mellan effekten och risken för blödning. Tidigare har vi haft för få uppgifter om K-vitaminfria orala blodförtunnande läkemedel inom det här området. Därför är de positiva resultaten från denna studie mycket välkomna, säger professor David Erlinge, professor i kardiologi och verksam vid Skånes universitetssjukhus och ansvarig för den svenska delen av studien.

Svenska patienter

Patienter vid åtta svenska sjukhus har ingått i studien. Alla patienter i denna studie genomgick PCI (percutan coronar intervention), en metod för att öppna förträngda kranskärl. I Sverige genomförs omkring 20 000 sådana ingrepp varje år. (2)

Fakta om Pradaxa

Pradaxa är det enda orala blodförtunnande läkemedel för vilket det finns en specifik antidot, Praxbind (idarucizumab). Pradaxa är godkänt för att förebygga stroke på grund av förmaksflimmer, behandla och förebygga blodpropp vid djup ventrombos och lungemboli (blodpropp i lungan) och för att förebygga blodpropp vid byte av höft- och knäleder. Läkemedlet tas som kapsel med fast dosering.

Närmare resultat från studien presenteras i New England Journal of Medicine 27 augusti 2017. (1)

Pradaxa och Praxbind tillverkas och tillhandahålls av Boehringer Ingelheim AB.

  • (1)NEJM
  • (2)Riksförbundet HjärtLung.

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Kristian Broms, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0706-533 365
E-post: kristian.broms@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer