Skip to main content

Färre blödningar med Pradaxa vid ablation för förmaksflimmer

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2017 08:45 CET

Patienter med förmaksflimmer som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa samtidigt som de genomgår en ablation får färre stora blödningar än om de behandlas med warfarin. EU:s läkemedelskommitté CHMP har rekommenderat att informationen införs i produktresumén för Pradaxa vilket nu har skett i Sverige. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften NEJM.

Patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer ska behandlas med blodförtunnande läkemedel för att minska riskerna för att drabbas av stroke till följd av blodpropp i hjärnan. En behandlingsmetod vid förmaksflimmer är så kallad kateterablation. Den innebär att läkaren för in en speciell sorts kateter via blodkärl i ljumsken och med värme eller kyla blockerar de elektriska singaler som orsakar flimret. Men det innebär också risk för blödningar.

I den nu aktuella studien (RE-CIRCUIT) ingick 635 patienter med förmaksflimmer som genomgick ablation samtidigt som de fick blodförtunnande behandling med antingen Pradaxa (dabigatran) eller warfarin. Resultaten visar att de patienter som fick Pradaxa råkade ut för signifikant färre större blödningar än de som fick warfarin. (1) CHMP:s rekommendation innebär att produktresumén för Pradaxa nu uppdaterats med information om att de som behandlas med Pradaxa 150 mg två gånger dagligen inte behöver avbryta denna behandling för att genomgå en kateterablation.

– Det är viktigt att patienter som skall genomgå ablation får en optimal antikoagulationsbehandling som bygger på ett vetenskapligt underlag. Patienterna riskerar att drabbas av komplikationer som både blödning och stroke. Den nu aktuella studien visar att oavbruten behandling med Pradaxa är ett säkrare behandlingsalternativ än warfarin när det handlar om större blödningar. Ingen patient som deltog i studien drabbades av stroke säger Kristian Broms, medicinsk rådgivare på Boehringer Ingelheim.

(1) Calkins H et al. Uninterrupted Dabigatran versus Warfarin for Ablation in Atrial Fibrillation. NEJM. 2017. DOI: 10.1056/NEJMoa1701005

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Kristian Broms, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0706-533 365
E-post: kristian.broms@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer