Skip to main content

Försämring vid svår lungsjukdom kan bromsas

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2016 08:04 CEST

För patienter med den ovanliga men svåra lungsjukdomen idiopatisk lungfibros som behandlas med läkemedlet Ofev kan den årliga försämringen av lungfunktionen minskas med hälften jämfört med placebo. Även antalet akuta försämringsperioder minskade, visar nya studier.

Omkring 1 500 personer i Sverige beräknas ha idiopatisk lungfibros men antalet fall är osäkert då det kan ta flera år innan diagnosen ställs. Sjukdomen innebär att det bildas ärrvävnad i och mellan de små lungblåsorna. Lungorna blir stelare och gasutbytet mellan luftens syre och blodet försämras. Sjukdomen är kronisk med hög dödlighet, men nya läkemedel kan sakta ner förloppet och förbättra patienternas livskvalitet. Tidigare har lungtransplantation varit den enda möjligheten till förbättring.

Studier som presenteras vid ERS kongressen i London visar att behandling med Ofev (nintedanib) har en långvarig positiv effekt på patienter med idiopatisk lungfibros genom att sakta ner sjukdomsförloppet och den årliga försämringen av lungkapaciteten med omkring 50 procent jämfört med overksamt medel (placebo). Studierna omfattar patienter som behandlats i upp till tre år med bestående effekt.

Den relativa risken för granskade akuta försämringar (IPF-exacerbationer) minskade med 68 procent i den första 1-års studien, vilket är väsentligt eftersom runt hälften av dem som drabbas av detta avlider. Den vanligaste biverkan av Ofev var diarré. (1)

Ofev är en molekyl (tyrosinkinashämmare) som verkar genom att blockera tillväxtfaktorreceptorer och därmed signalvägarna för den destruktiva fibrotiska processen i lungorna.

ERS står för European Respiratory Society.

(1) Inpulsis-1, Inpulsis-2, Inpulsis-On.

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Peter Nilsson medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim

Telefon: 070 858 21 56

E-post: peter.nilsson@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 145 dotterbolag och fler än 47 500 anställda. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2015 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 14,8 miljarder Euro varav 20.3 procent återinvesterades i forskning och utveckling. I Sverige återinvesterades 54 miljoner kronor i forskning och utveckling under 2015.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer