Skip to main content

Forskning om minskad död hos diabetespatienter prisas

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 09:17 CET

Det blodsockersänkande läkemedlet Jardiance som minskar risken för att patienter med typ 2-diabetes ska drabbas av död på grund av hjärt-kärlsjukdom har av tidningen Dagens Medicin utsetts till den femte viktigaste forskningsnyheten 2015.

Läkemedlet är det första av moderna diabetesläkemedel för vilket denna effekt har kunnat dokumenteras. Därför väckte resultaten från en stor studie (EMPA-REG OUTCOME) med över
7 000 deltagare stor uppmärksamhet då de presenterades vid en internationell diabeteskongress i Stockholm i september. Även risken för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt minskade, liksom död oavsett orsak.

– Vi är mycket stolta över denna utmärkelse. Cirka hälften av alla dödsfall hos personer med typ 2-diabetes beror på hjärt-kärlkomplikationer. Därför är resultatet från EMPA-REG Outcomestudien så viktigt, säger Charlotte Luderowski, medicinskt ansvarig inom diabetes på Boehringer Ingelheim.

Till den viktigaste nyheten utsåg Dagens Medicin trombektomi, en banbrytande metod för att ta bort blodpoppar ur hjärnan och därmed minska riskerna för svåra handikapp vid stroke.

För vidare information, välkommen att kontakta:
Ulrika Edvinsson, pressansvarig, Boehringer Ingelheim
Telefon: 08-721 21 93 eller 070-858 21 15
E-post: ulrika.edvinsson@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor:
Charlotte Luderowski, medicinskt ansvarig, Boehringer Ingelheim
Telefon: 08-721 21 00 eller 070-858 21 20
E-post: charlotte.luderowski@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 146 dotterbolag och fler än 47 700 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2014 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 13,3 miljarder Euro. 19.9 procent av omsättningen återinvesterades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer