Skip to main content

Framgångsrikt 2015 för Boehringer Ingelheim

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2016 15:59 CEST

 • Nettoomsättningen ökade till 14,8 miljarder euro, motsvarande en valutajusterad ökning med 4,1 procent (11,1 procent i euro)
 • Rörelseresultatet förbättrades markant till 2,3 miljarder euro
 • En långsiktig affärsstrategi är antagen för framtida hållbar affärsutveckling


Det familjeägda läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim hade ett framgångsrikt 2015 både globalt och i Sverige. I Sverige fokuserar bolaget fortsatt på innovation inom läkemedelsutveckling samt ett ökat partnerskap med hälso-och sjukvården.

- Under 2015 antog vi den strategiska riktningen som bygger på stärkt konkurrenskraft och hållbar affärsutveckling. Under 2016 kommer vi fortsatt att utveckla våra produkter och behandlingsmöjligheter för att kunna förbättra livet för patienter samt stödja hälso- och sjukvården i sitt arbete, säger Franz Zinsberger, VD för Boehringer Ingelheim Sverige.

Under 2015 omsatte Boehringer Ingelheim 14,8 miljarder euro, vilket motsvarar en valutajusterad ökning med 4,1 procent (11,1 procent i euro). Om man inte räknar med generikaverksamheten, som såldes i början av 2016, ökade den valutajusterade nettoomsättningen med 5,3 procent. Tillväxten omfattade alla affärsområden. Rörelseresultatet förbättrades med sex procent till 2,3 miljarder euro, vilket medförde en rörelsemarginal på 15,3 procent. Bolaget hade cirka 47 500 anställda över hela världen, varav drygt 100 stycken arbetar i Sverige.

Ett stort antal registreringsansökningar för läkemedel, godkännanden och produktlanseringar

Godkännandet av antidoten Praxbind i USA och Europa innebär att Boehringer Ingelheim nu har ett preparat som snabbt kan avbryta den antikoagulerande effekten av Pradaxa vid exempelvis en akut operation.

När det gäller luftvägssjukdomar som är Boehringer Ingelheims största affärsområde, noterades också viktiga produktgodkännanden i olika länder: Spiriva Respimat för astma, Spiolto för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och Ofev, som används för att behandla den sällsynta sjukdomen idiopatisk lungfibros (IPF).

Långsiktig affärsstrategi är satt

Boehringer Ingelheim tog under året flera viktiga strategiska beslut. Bolaget slutade sälja generiska läkemedel genom att avyttra dotterbolaget Roxane. I slutet av 2015 påbörjades förhandlingar att byta Boehringer Ingelheims konsumenthälsoverksamhet mot Sanofis djurhälsoverksamhet. Beslutet att investera 0,5 miljarder euro i utbyggnaden av den biofarmaceutiska produktionsanläggningen i Wien (Österrike) var ett annat viktigt strategiskt steg.

Starkt fokus på forskning och utveckling

- Innovativa mediciner inom humanläkemedel kommer även i framtiden att vara en förutsättning för vår tillväxt och framgång. Av denna anledning planerar vi att investera cirka elva miljarder euro i internationell forskning och utveckling av humanläkemedel. Av detta kommer fem miljarder euro gå till preklinisk forskning och utveckling och 1,5 miljarder euro till samarbete med externa partners, säger Hubertus von Baumbach, ekonomidirektör på Boehringer Ingelheims huvudkontor i Tyskland.

Utsikter för 2016

Under innevarande räkenskapsår räknar Boehringer Ingelheim med en något minskad ökning av nettoomsättningen jämfört med föregående år, viket beror på den låga tillväxttakten på de globala läkemedelsmarknaderna.


För mer information, kontakta gärna:

Franz Zinsberger, VD, Boehringer Ingelheim Sverige.
Tel: 08-721 21 00
E-mail: info.sto@boehringer-ingelheim.com

Ytterligare information om budgetåret 2015 finns tillgänglig för nedladdning från Boehringer Ingelheim hemsida http://www.boehringer-ingelheim.com/news/annual_press_conference.

 • Årsredovisning 2015:
 • http://annualreport.boehringer-ingelheim.com

  Årsredovisningen finns också tillgänglig som pdf i vår företagsapp (för iPad och Android tabletter) på App Store och på Google Play.

 • Anföranden och presentationer från den årliga presskonferensen 2016:
 • http://www.boehringer-ingelheim.com/news/annual_press_conference

  Om Boehringer Ingelheim
  Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 146 dotterbolag och fler än 47 700 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

  Under 2014 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 13,3 miljarder Euro. 19.9 procent av omsättningen återinvesterades i forskning och utveckling.

  Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

  Twitter: www.twitter.com/Boehringer