Skip to main content

Jardiance ger minskad risk för död hos patienter med typ 2-diabetes och tidigare stroke

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 08:15 CET

Behandling med Jardiance (empagliflozin) minskade risken för kardiovaskulär död hos vuxna med typ 2-diabetes och etablerad hjärt- kärlsjukdom oavsett typ av hjärtkärlsjukdom vid studiestart, visar en fördjupad analys av en studie med över 7 000 patienter som presenteras vid American Heart Associations konferens i New Orleans den 13 november.

Hjärt- kärlsjukdom är två till fyra gånger vanligare hos personer med typ 2-diabetes jämfört med befolkningen i övrigt. Runt hälften av alla dödsfall hos dessa patienter orsakas av hjärt- kärlsjukdom. (1,2). Förutom förhöjt blodsocker, är högt blodtryck, ateroskleros (åderförkalkning) och övervikt vanligare bland dem som har diabetes.

I den fördjupade analysen grupperades studiens deltagare efter vilken typ av hjärt-kärlsjukdom de hade vid studiestart. Ungefär hälften hade haft en hjärtinfarkt och nära en fjärdedel, 23 procent, hade drabbats av stroke.

Av de drygt 7 000 patienterna behandlades 4 687 med Jardiance och de övriga med placebo. Jardiance gavs i tillägg till standardbehandling (andra läkemedel mot diabetes och hjärtsjukdom). Deltagarna följdes upp i snitt drygt tre år. Den fördjupade analysen visar nu att färre avled av kardiovaskulär sjukdom i gruppen som fick Jardiance, oavsett om de tidigare hade haft en hjärtinfarkt, stroke eller annan hjärt-kärlsjukdom vid studiestart.

- Att minska dödligheten hos patienter med typ-2 diabetes med bakomliggande hjärt- kärlsjukdom, såsom stroke, är oerhört angeläget. Dessa intressanta data ger en klarare bild av de resultat vi tidigare sett i den uppmärksammade EMPA-REG OUTCOME-studien, säger Jan-Erik Karlsson, överläkare vid neurologiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.

Tidigare resultat från studien (EMPA-REG OUTCOME) visar att Jardiance jämfört med placebo (3):

  • Minskade risken att drabbas av en hjärt- kärlhändelse med 14 procent.
  • Minskade risken att dö i en hjärt- kärlhändelse med 38 procent.
  • Risken för död oavsett orsak var 32 procent lägre. Av dem som fick Jardiance avled 5,7 procent under studiens gång mot 8,3 i placebogruppen.

Jardiance minskar njurarnas upptag av glukos (blodsocker) från urinen genom att hämma effekten av ett speciellt transportprotein (sodium-glukos-transportör (2). Därmed försvinner mer glukos ur kroppen med urinen och blodsockret sänks.

Omkring 350 000 personer i Sverige beräknas ha typ 2-diabetes, enligt Diabetesförbundet.

(1) Nwaneri et al. Mortality in typ 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes and Vascular Disease 2013:13(4); 192-207.

(2) Morris et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes, Diabetologia, 2001; 44 suppl 2, s 14-21.

(3) Zinman et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Medicine 2015 November 26.

För vidare information, välkommen att kontakta:

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:
Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim
Telefon: 0708-582137
E-post: josefin.skogsberg.ext@boehringer-ingelheim.com
Om Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 145 dotterbolag och fler än 47 500 anställda. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2015 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 14,8 miljarder Euro varav 20.3 procent återinvesterades i forskning och utveckling. I Sverige återinvesterades 54 miljoner kronor i forskning och utveckling under 2015.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer