Skip to main content

Lungcancer: Nytt läkemedel förlänger överlevnaden

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 13:30 CEST

Ett nytt läkemedel, Giotrif, förlänger överlevnaden hos patienter med lungcancer när behandling med cytostatika inte ger resultat. Det visar en studie som idag presenteras i Chicago på den amerikanska cancerkongressen ASCO.

Resultat från en studie ger hopp till personer som har den vanligaste formen av lungcancer (adenocarcinom) och inte längre blir hjälpta av behandling med cytostatika. Ett nytt läkemedel, Giotrif, svälter ut tumören och förlänger överlevnaden.

– Dessa patienter har ofta en mycket dålig prognos då deras tumörer fortsätter att växa när den inledande cytostatikabehandlingen inte längre hjälper. I ljuset av det kan Giotrif bli ett värdefullt tillskott i behandlingen av lungcancer, säger Ronny Öhman, överläkare i lungmedicin vid Skånes
universitetssjukhus.

Anmärkningsvärd skillnad
Drygt 1 300 patienter har deltagit i den så kallade LUME 1studien. De har fått Giotrif (nintedanib) i kombination med cytostatika (docetaxel) eller placebo (verkningslös substans) och cytostatika (docetaxel) när cytostatika upphört att fungera i första linjens behandling.

Resultaten visar att behandling med Giotrif och docetaxel dels förlänger tiden fram tills tumören börjar växa igen, dels förlänger överlevnaden jämfört med endast docetaxel. Patienterna lever mer än två månader längre; 12,6 månader jämfört med 10,3 månader – en anmärkningsvärd skillnad. Överlevnadsvinsten är statistiskt signifikant.

Tommy Björk, ordförande i Lungcancerförbundet Stödet, välkomnar de positiva nyheterna.

– Det är intressanta och glädjande resultat som ökar förhoppningarna inför framtiden. Nu är det viktigt med fortsatta forskningsinsatser för att ytterligare förbättra vården för patienter med lungcancer, säger han.

Så fungerar behandlingen
Nybildning av blodkärl (angiogenes) spelar en avgörande roll för tillväxt och spridning av tumörceller. Blodkärlen ”göder” tumören med syre och näringsämnen. Giotrif är en så kallad angiogenes-hämmare, som förhindrar nybildning av blodkärl. Läkemedlet blockerar olika receptorer för tre tillväxtfaktorer som är involverade i blodkärlsbildningen. Det är den första trippelverkande angiogeneshämmaren.

De data som nu presenteras är det första exemplet på att angioneshämning ger förlängd överlevnad för patienter med icke-småcellig lungcancer (adenocarcinom) där initialcytostatikabehandling inte längre fungerar.

De vanligaste biverkningar som noterades var mag-och tarmbesvär samt förhöjda levervärden. Dessa var överkomliga och hanterades  genom att reglera dosen av nintedanib och/eller  genom att ge stödjande behandling.

Fakta om lungcancer
I Sverige fick 3 783 personer diagnosen lungcancer under 2011 och 3 606 personer avled. Den vanligaste orsaken till lungcancer är rökning. Prognosen är dålig. Ungefär 12 procent av männen och 15 procent av kvinnorna lever fem år efter diagnosen.

Lungcancer delas in i två huvudtyper; icke-småcellig lungcancer (som står för 80 procent av all lungcancer) och småcellig lungcancer. Den vanligaste formen av icke-småcellig lungcancer är adenocarcinom.

För mer information kontakta:
Ronny Öhman, överläkare i lungmedicin, Skånes universitetssjukhus, telefon 070-773 25 64
Lennart Jungersten, läkare och medicinsk direktör, Boehringer Ingelheim, telefon 08-721 21 00 eller 0708-58 21 81

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 140 dotterbolag och fler än 46 000 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2012 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 14,2 miljarder Euro. 22.5% av nettoförsäljningen inom affärsområdet receptbelagda läkemedel återinvesterades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com. Twitter: www.twitter.com/Boehringer