Skip to main content

Nya jämförande studier visar: Effektivare behandling och bättre livskvalitet med Spiolto Respimat

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2015 12:45 CEST

Patienter med lungsjukdomen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) får både bättre livskvalitet och förbättrad lungfunktion vid underhållsbehandling med Spiolto Respimat jämfört med två andra vanliga underhållsbehandlingar. Det visar två studier som presenterades vid en stor internationell kongress i Amsterdam om luftvägssjukdomar den 28 september.

Vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har lungblåsorna (alveolerna), luftrör och slemhinnor skadats. Lungkapaciteten avtar allt snabbare och blodets syresättning försämras. Främsta symtom är tilltagande andfåddhet och andnöd som till slut förekommer även i vila. Sjukdomen påverkar patienten både fysiskt och psykiskt och livskvaliteten blir allt sämre.

Resultaten som nu presenteras på European Respiratory Societys (ERS) årliga kongress bygger på en subanalys av två studier där patienterna hade måttlig till svår KOL.

I den ena studien (OTEMTO 1&2) jämfördes effekten av underhållsbehandling med Spiolto Respimat med Spiriva Respimat eller placebo (verkningslös behandling). Av dem som fick Spiolto Respimat rapporterade 14 procent fler att de fick bättre livskvalitet jämfört med Spiriva Respimat (53 procent respektive 39 procent).

I den andra studien (ENERGITO) jämfördes Spiolto Respimat med kombinationen ICS/LABA* hos patienter med måttlig till svår KOL. För dem som fick Spiolto Respimat noterades en förbättrad lungkapacitet med 42 procent jämfört med den andra typen av behandling. (1)

Spiolto och Spiriva

Spiolto är en kombinationsbehandling av Spiriva (tiotropium) och Striverdi (olodaterol) i samma inhalator. Spiriva är världens mest förskrivna behandling vid KOL. Den aktiva substansen är tiotropium. I Spiolto ingår även olodaterol, en långverkande beta-2 agonist med snabbt insättande effekt. Läkemedlet är godkänt i mer än 20 länder inom EU/EEA, USA, Kanada och Australien för behandling av KOL.

Fakta om Respimat

Respimat är en inhalator som doserar läkemedel som en vätskebaserad dimma för inhalering ned i luftvägarna. Patienten behöver inte andas in med kraft, utan ska ta ett vanligt andetag. Inhalatorn behöver bara laddas med läkemedel en gång i månaden.

Fakta om KOL

Den främsta orsaken till KOL är rökning och rökstopp är ett måste för att sjukdomen inte ska försämras. KOL kan inte botas men symtomen lindras. År 2014 dog 2 565 personer i Sverige av KOL, något fler kvinnor än män (2). I Sverige beräknas mer än en halv miljon personer lida av kroniskt obstruktiv lungsjukdom men de flesta har inte fått diagnos. KOL är en kronisk inflammation som genom successivt försämrad lungfunktion till slut ger bestående skador på lungorna som inte kan repareras. Patienten får allt svårare att andas. Vid långt gången KOL kan patienten vara beroende av syrgas. Ordet obstruktiv betyder hindrande och syftar på att luften inte kan passera fritt då luftvägarna är svullna, sammandragna och delvis blockerade av slem. Att sjukdomen är kronisk innebär att den onormala processen ständigt pågår. KOL kan inte botas men rökstopp, motion och läkemedel kan bromsa sjukdomens förlopp och lindra symtomen.

* LABA är en förkortning för långverkande beta-2 agonist och ICS betyder inhalationskortison. ICS/LABA innebär kombination av långtidsverkande beta-2 agonist och inhalationskortison i fast dos.

  1. OTEMTO 1&2, respektive ENERGITO ingår i ett omfattande studieprogram med mer än 15 000 patienter där man undersöker effekt och säkerhet av Spiolto Respimat vid behandling av KOL.
  2. Nationellt vårdprogram för KOL.


För vidare information, välkommen att kontakta:

Ulrika Edvinsson, pressansvarig, Boehringer Ingelheim

Telefon: 08-721 21 93 eller 070-858 21 15

E-post: ulrika.edvinsson@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor:

Malin Hanno, medicinskt ansvarig, Boehringer Ingelheim

Telefon: 08-721 21 00 eller 070-858 21 68

E-post: malin.hanno@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 146 dotterbolag och fler än 47 700 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2014 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 13,3 miljarder Euro. 19.9 procent av omsättningen återinvesterades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer