Skip to main content

Nya Spiolto Respimat har nu godkänts i Sverige

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2015 08:27 CEST

Den 18 juni godkände Läkemedelsverket en ny produkt för underhållsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Den nya produkten, som är en kombinationsbehandling av Spiriva och Striverdi i samma inhalator, kommer snart att bli tillgänglig i Sverige. Det nya läkemedlet kommer att marknadsföras under namnet Spiolto Respimat1.

Även om produktnamnet är nytt känner de flesta patienter och läkare väl till de aktiva substanserna: Spiolto Respimat innehåller tiotropium (aktiv substans i Spiriva), som har kombinerats med olodaterol (Striverdi2). Striverdi har utformats särskilt för att komplettera effekten hos Spiriva1-4.

”Spiolto Respimat bygger vidare på en stark grund. Spiriva har funnits på marknaden i Sverige i tretton år och utgör själva basen för behandlingen av KOL-patienter. Vi är alla mycket nöjda över nyheten om godkännandet från Läkemedelsverket”, säger Martin Anderson, medicinskt ansvarig, Boehringer Ingelheim, som berättar att Spiolto Respimat förväntas finnas tillgängligt från slutet av 2015.

Tillförs via Respimat-inhalatorn
Läkemedlet administreras via Respimat-inhalatorn, med vilken läkemedlet avges långsamt i form av en dimma5,6. Det innebär att patienterna utan större ansträngning kan inhalera läkemedlet1.

Ett värdefullt nytt alternativ
Spiolto Respimat kan bli ett värdefullt nytt alternativ som förenklar behandlingen av KOL-patienter.

Spiolto Respimat erbjuder förbättringar rörande lungfunktion, andfåddhet, livskvalitet och användning av vid behovsmedicinering jämfört med SpirivaRespimat7,8.

 

 

 

För vidare information, välkommen att kontakta:

Ulrika Edvinsson, pressansvarig, Boehringer Ingelheim
Tel: 08-721 21 93, 0708-58 21 15
E-post: ulrika.edvinsson@boehringer-ingelheim.com


 

 

 

 

REFERENSER:

  • 1.Spiolto® Respimat®, produktresumé
  • 2.Striverdi® Respimat®, produktresumé
  • 3.ZuWallack R, et al. Int J COPD 2014; 9: 1133–1144
  • 4.Lange P, et al., J Pulm Respir Med 2014; 4 (4): 1000196
  • 5.Hochrainer D, et al. J Aerosol Med 2005; 18(3): 273–282
  • 6.Dalby R, et al. Int J Pharm 2004; 283: 1–9
  • 7.Buhl R, et al. Eur Resp J 2015; 45(4): 969–979 and online supplementary materials.
  • 8.Beeh K et al. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics vol 32 (jun 2015) 53-59

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 146 dotterbolag och fler än 47 700 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2014 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 13,3 miljarder Euro. 19.9 procent av omsättningen återinvesterades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com.

Twitter: www.twitter.com/Boehringer