Skip to main content

Patientsajten KOL.se relanseras

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2014 08:37 CET

Idag, på VärldsKOLdagen, relanseras välbesökta KOL.se med ny design och uppdaterade texter. Sajten riktar sig i första hand till patienter som är drabbade av sjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), men även deras anhöriga.

På nya KOL.se finns det information om hur det är att leva med KOL men också om hur livet med sjukdomen kan underlättas. Sajten belyser även bakomliggande orsaker till sjukdomen, hur diagnos ställs, vilka behandlingar som finns samt inte minst vikten av att sluta att röka. Besökarna kan även hitta konkreta tips på träning som rekommenderas av sjukgymnaster – anpassat just för patienter med andningsproblematik.

Hemsidan har hittills i år haft cirka 35 000 unika besökare. Sidan placerar sig också mycket högt vid sökning i Google.

 I samband med relanseringen av KOL.se har texter och bilder uppdaterats i en ny inramning med ett modernare uttryck.

- Det är glädjande att KOL.se utvecklats. Besöksstatistiken vittnar om att sajten fyller en viktig funktion för alla som av olika skäl intresserar sig för att veta mer om sjukdomen. Till exempel kan inte betydelsen av tidig diagnos nog betonas när det gäller KOL, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet i Solna, samt faktagranskare av texterna på sajten.

 

Fakta om KOL
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en växande folksjukdom. I Sverige beräknas cirka en halv miljon lida av sjukdomen, men de flesta har ännu inte fått en diagnos. KOL kan inte botas, men om sjukdomen upptäcks tidigt och behandling sätts in kan sjukdomsförloppet bromsas upp – vilket har mycket stor betydelse för för livskvaliteten. I fler än nio fall av tio orsakas KOL av rökning.

 

För vidare information, välkommen att kontakta:
Ulrika Edvinsson, pressansvarig, Boehringer Ingelheim
Tel: 08-721 21 93, 070-858 21 15
E-post: ulrika.edvinsson@boehringer-ingelheim.com
 


 

Om Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och verksamheten bedrivs globalt med 142 dotterbolag och fler än 47 400 anställda. Sedan starten 1885 har det familjeägda företaget varit inriktat på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa produkter av stort terapeutiskt värde inom human- och veterinärmedicin.

Under 2013 uppgick Boehringer Ingelheims nettoförsäljning till 14,1 miljarder Euro. 19.5% av omsättningen återinvesterades i forskning och utveckling.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se och www.boehringer-ingelheim.com. Twitter: www.twitter.com/Boehringer