Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Blodprov kan hjälpa KOL-patienter att hitta rätt behandling

Blodprov kan hjälpa KOL-patienter att hitta rätt behandling

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 08:05 CEST

Ett enkelt blodprov, i kombination med kunskap om försämringsperioder, kan vara till hjälp för att identifiera vilka patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och försämringsperioder, som behöver behandling med en inhalerad steroid (ICS). Färre patienter än vad man tidigare antagit har nytta av ICS.

Imponerande effekt mot svår astma

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2012 08:46 CEST

Läkemedlet tiotropium visar imponerande resultat även vid behandling av svår astma. Patienter som trots standardbehandling inte blir av med sina symtom drabbas av färre akuta astmaanfall om de får tilläggsbehandling med tiotropium. Studien presenteras i dag vid den stora lungkongressen ERS i Wien. Studien publiceras samtidigt i den ansedda vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

Dokument 3 träffar

Riskbedömning vid KOL

Riskbedömning vid KOL

Dokument   •   2016-02-29 17:38 CET

För att bedöma svårighetsgraden vid KOL utgår man från symtom, patientens lungfunktion samt dennes historik av försämringsperioder (exacerbationer). Utifrån olika frågeformulär utmäts en skala där man bedömer symtomen och får en bild av vilka symtom som patienten upplever och hur allvarliga dessa är. Genom en spirometriundersökning mäts lungfunktionen.

Fakta om exacerbationer

Fakta om exacerbationer

Dokument   •   2016-02-29 17:31 CET

Många med KOL drabbas av återkommande försämringsperioder, så kallade exacerbationer, då sjukdomens symtom förvärras. En sådan period innebär svårare andnöd, minskad fysisk ork, mer slem och färgade upphostningar. När sjukdomen orsakar inflammatoriska förändringar i luftvägarna gör det dem känsligare för infektioner av bakterier och virus men exacerbationer kan också uppstå utan känd orsak.

KOL och astma – likheter och skillnader

KOL och astma – likheter och skillnader

Dokument   •   2012-09-18 13:25 CEST

Även om det finns många likheter mellan astma och KOL är det två helt olika sjukdomar. Astma debuterar ofta i tidig ålder och beror ärftlighet och/eller allergi. KOL debuterar oftast efter 40 års ålder och beror som regel på rökning. I båda fallen rör det sig om inflammation i luftrören med slembildning, hosta och andnöd som följd, men de båda sjukdomarna kräver olika behandling.