Skip to main content

Taggar

Nyföretagande

Starta företag

Aktiebolag

Enskild firma

Enskild näringsidkare

Statistik nyföretagande

Statistik nya företag

Annika Bränström

Äldre män dominerar fortfarande Sveriges företag – bara var tredje företagsrepresentant är kvinna

Äldre män dominerar fortfarande Sveriges företag – bara var tredje företagsrepresentant är kvinna

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 08:19 CET

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Men det är fortfarande männen som dominerar både företagandet och i styrelserummen. Den genomsnittlige företagaren i Sverige är en 53-årig man i Stockholm, endast var tredje företrädare i ett svenskt företag är en kvinna. Andelen kvinnor ökar dock försiktigt, t.ex. i nybildade företag, men utvecklingen går långsamt. Det visar Bolagsverkets statistik.

Nyföretagandet ökade något i februari

Nyföretagandet ökade något i februari

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 08:29 CET

I februari ökade nyföretagandet i landet med 1,3 procent. Totalt nyregistrerades 84 fler företag i februari i år jämfört med samma månad förra året, och antalet nya aktiebolag ökade med 0,6 procent. Totalt sett har dock nyregistreringarna under 2017 minskat med 5,1 procent. I februari registrerades 6 461 nya företag i hela landet jämfört med 6 377 under samma månad i fjol.

Minskat nyföretagande i januari

Minskat nyföretagande i januari

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 08:12 CET

I januari minskade nyföretagandet i landet med 10,7 procent. Totalt nyregistrerades 773 färre företag i januari i år jämfört med samma månad förra året. Samtliga företagsformer minskade i januari och antalet nya aktiebolag minskade med 8,5 procent. Förra året ökade registreringen av nya företag med totalt 6,4 procent i hela landet.

Nyföretagandet ökade under 2016

Nyföretagandet ökade under 2016

Pressmeddelanden   •   Jan 01, 2017 13:31 CET

Under 2016 ökade nyföretagandet i landet med 6,4 procent. Totalt registrerades 68 793 nya företag på Bolagsverket under året, vilket är 4 168 fler i jämförelse med 2015. Aktiebolag är fortsatt den mest populära företagsformen och antalet ökade med 9,2 procent under 2016, även enskilda näringsidkare ökade med 1,0 procent.

Nyföretagandet ökade kraftigt i november

Nyföretagandet ökade kraftigt i november

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 08:42 CET

I november ökade nyföretagandet i landet med 19 procent. Totalt nyregistrerades 1 174 fler företag i november i år jämfört med samma månad förra året. Antalet nya aktiebolag ökade med 14,5 procent. Nyföretagandet ökade i 20 av 21 län under november. Totalt sett har registreringen av nya företag ökat med 8,1 procent under hela 2016.

Nyföretagandet minskade i oktober

Nyföretagandet minskade i oktober

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2016 08:58 CET

I oktober minskade nyföretagandet i landet med 4,8 procent. Totalt nyregistrerades 257 färre företag i oktober i år jämfört med samma månad förra året. Trots nedgångar under enstaka månader har dock registreringen av nya företag hos Bolagsverket totalt sett ökat med 6,8 procent under hela 2016.

Ökat nyföretagande i september

Ökat nyföretagande i september

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2016 12:08 CEST

I september ökade nyföretagandet i landet med 11,6 procent. Totalt nyregistrerades 613 fler företag i september i år jämfört med samma månad förra året. Antalet nya aktiebolag ökade med 11,1 procent. Trots en nedgång både i juli och augusti har registreringen av nya företag totalt sett ökat med 8,1 procent under hela 2016.

Minskat nyföretagande i augusti

Minskat nyföretagande i augusti

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2016 08:33 CEST

I augusti minskade nyföretagandet i landet med 5,8 procent. Totalt nyregistrerades 285 färre företag i augusti i år jämfört med samma månad förra året. Antalet nya aktiebolag minskade med 1,9 procent. Trots en nedgång både i juli och augusti har dock registreringen av nya företag totalt sett ökat med 7,7 procent under hela 2016.

Nyföretagandet minskade i juli

Nyföretagandet minskade i juli

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2016 10:11 CEST

I juli minskade nyföretagandet i landet med 7,7 procent. Totalt nyregistrerades 287 företag färre i juli i år jämfört med i juli förra året. Antalet nya aktiebolag minskade med 5,2 procent. Sett till hela året har dock nyföretagandet haft en stark utveckling med en total ökning på 9,5 procent under januari-juli 2016.

Ökat nyföretagande i juni

Ökat nyföretagande i juni

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 08:33 CEST

I juni ökade nyföretagandet i landet med 5,9 procent. Totalt nyregistrerades 287 fler företag i juni i år jämfört med samma månad förra året. Antalet nya aktiebolag ökade med 8,2 procent. Under första halvåret av 2016 har registreringen av nya företag ökat med 11,5 procent. I juni registrerades 5166 nya företag i hela landet jämfört med 4879 i fjol. Aktiebolag är den mest populära företagsformen.

Fortsatt uppåt för nyföretagandet i maj

Fortsatt uppåt för nyföretagandet i maj

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2016 08:56 CEST

I maj ökade nyföretagandet i landet med 18,2 procent. Totalt nyregistrerades 940 fler företag i maj i år jämfört med samma månad förra året. Antalet nya aktiebolag ökade med 23,4 procent. Samtliga företagsformer ökade i maj och som tidigare är aktiebolagsformen mest populär. Hittills under 2016 har registreringen av nya företag ökat med hela 12,5 procent.

Kraftig ökning av nyföretagandet i april

Kraftig ökning av nyföretagandet i april

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 11:19 CEST

I april ökade nyföretagandet i landet med hela 29,9 procent. Totalt nyregistrerades 1 374 fler företag i april 2016 jämfört med april förra året. Nyföretagandet ökade i 19 av 21 län i landet och antalet nya aktiebolag ökade med 34,2 procent under april. Totalt sett har registreringen av nya företag ökat med 11,1 procent i landet under årets första fyra månader.

Starkt första kvartal för nyföretagandet

Starkt första kvartal för nyföretagandet

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2016 09:19 CEST

Under första kvartalet av 2016 ökade registreringen av nya företag med 6,3 procent. Det är aktiebolagen som ökar, samtidigt som andra företagsformer minskar. I mars månad ökade antalet nya aktiebolag med 4,1 procent jämfört med i fjol. Sett till alla vanliga företagsformer blev dock nyföretagandet i landet oförändrat i mars. 5 317 företag nyregistrerades i år, exakt samma antal som i mars 2015.

Nyföretagandet ökade kraftigt i februari

Nyföretagandet ökade kraftigt i februari

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2016 08:27 CET

I februari ökade nyföretagandet i landet med hela 24,4 procent. Totalt nyregistrerades 1 250 fler företag i februari i år jämfört med samma månad förra året. Antalet nya aktiebolag ökade med 27,6 procent. I februari registrerades 6 377 nya företag i hela landet. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Nyföretagandet minskade i januari

Nyföretagandet minskade i januari

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2016 08:19 CET

I januari minskade nyföretagandet i landet med 1,8 procent. Totalt nyregistrerades 131 färre företag i januari i år jämfört med samma månad förra året. Antalet nya aktiebolag ökade dock med 7,4 procent, samtidigt som alla övriga företagsformer minskade. Under 2015 ökade nyföretagandet i landet med 3,6 procent.

Nyföretagandet ökade under 2015

Nyföretagandet ökade under 2015

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2016 13:35 CET

Under 2015 ökade nyföretagandet i landet med 3,6 procent. Totalt registrerades 64 625 nya företag på Bolagsverket, vilket är 2253 fler jämfört med 2014. Aktiebolag är fortsatt den mest populära företagsformen och antalet ökade med 8,3 procent under 2015, samtidigt som enskilda näringsidkare minskade med 5,9 procent. December blev en stark avslutning på 2015, med en ökning på 13,3 procent.

Nyföretagandet ökade markant i november

Nyföretagandet ökade markant i november

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2015 08:51 CET

I november ökade nyföretagandet i landet markant med drygt 16 procent. Totalt nyregistrerades 860 fler företag i november i år jämfört med samma månad förra året, en ökning med 16,1 procent. Antalet nya aktiebolag ökade med 23,5 procent. Nyföretagandet i landet har totalt sett ökat med 2,6 procent under hela 2015.

Minskat nyföretagande i oktober

Minskat nyföretagande i oktober

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2015 07:00 CET

I oktober minskade nyföretagandet i landet med 1,8 procent. Totalt nyregistrerades 97 färre företag i oktober i år jämfört med samma månad 2014. Antalet nya aktiebolag ökade dock med 7,5 procent. Nyföretagandet har totalt sett ökat med 1,2 procent under hela 2015. Bolagsverkets statistik avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handels- och kommanditbolag.

Nyföretagandet minskade i september

Nyföretagandet minskade i september

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2015 07:57 CEST

I september minskade nyföretagandet i landet med 3,1 procent. Under september nyregistrerades 5 269 företag på Bolagsverket jämfört med 5 438 i fjol. Antalet aktiebolag ökade dock med 3,3 procent. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Nyföretagandet minskade i augusti

Nyföretagandet minskade i augusti

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2015 08:37 CEST

I augusti minskade nyföretagandet i landet med 1,8 procent. Under augusti nyregistrerades 4 914 företag på Bolagsverket jämfört med 5 004 i fjol. Antalet nya aktiebolag ökade dock med 1,9 procent, och totalt sett har nyföretagandet hittills under 2015 ökat med 2,2 procent. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.