Skip to main content

Bonnier Fastigheter väljer arkitekter i Södra Värtan.

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 07:30 CEST

Pirhuset (Kv Neapel). Arkitekt: AIX/DPS.

Arkitektkontoren BIG, AIX+DPS, LINK och TVARK bjöds efter prekvalificering in till ett parallellt uppdrag om utvecklingen av de markanvisade fastigheterna Hangö och Neapel i Södra Värtan som ingår i det stora stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Uppdraget avser ett nytt kontorshus om 15 000 kvm i kvarteret Hangö samt en högre kontorsbyggnad om 50 000 kvm med koppling till stadsliv och vattenrum som skall bli Stockholms nya landmärke. Projektet kommer att utgöra en viktig del av planprogrammet för Södra Värtan och planeras att gå till samråd vid årsskiftet 2016/2017. Det parallella uppdraget genomförs i samverkan med Stockholms Stad.

Inlämnade projektredovisningar svarade väl mot de inlämningskrav och återkopplingar som kommunicerats löpande under processen. Arkitektkontoren har samtliga lämnat genomarbetade lösningar som med olika arkitektoniska koncept belyst stadsdelens möjligheter och utmaningar.

”Det har varit en intressant och givande process att se de olika förslagen växa fram och utvecklas. Samtliga förslag har hållit en hög arkitektonisk kvalitet och erbjuder fantastiska möjligheter för fortsatt utveckling. Med den levande staden i fokus och möjligheten att få vara med att påverka såväl stadsbilden som skapandet av attraktiva arbetsplatser med inslag av kultur och nöjen, fortsätter vi nu processen med de utvalda arkitektkontoren” säger Thomas Tranberg, Chef Fastighetsutveckling, Bonnier Fastigheter.

För ytterligare information

Thomas Tranberg, Chef Fastighetsutveckling, Bonnier Fastigheter, telefon 08-545 198 17.

Maziar Shokraee, Projektchef Fastighetsutveckling, Bonnier Fastigheter, telefon 08-545 198 06.

Om Bonnier Fastigheter

Bonnier Fastigheter, som är helägt av familjen Bonnier, bildades 1985 för att förvalta och utveckla Bonnierkoncernens fastighetsinnehav. Företaget äger och förvaltar kommersiella fastigheter inom Storstockholm. Merparten av fastigheterna är centralt belägna i Stockholms innerstad, men företaget satsar även på de expansiva områdena Akalla/Häggvik och Kungens Kurva. För närvarande äger och förvaltar bolaget fastigheter om ca 300 000 m².

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy