Skip to main content

Edgar Cleijne och Ellen Gallagher, "Better Dimension"

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2018 14:58 CEST

Edgar Cleijne and Ellen Gallagher, "Better Dimension", 2010, (detail of ink and tape on glass slide).Courtesy of the artists.

BETTER DIMENSION
Edgar Cleijne & Ellen Gallagher
25 april – 3 juni
Bonniers Konsthall, Stockholm

Pressvisning tisdag 24 april kl 09. Dörrarna öppnas och frukost serveras från kl 08:45. Ellen Gallagher och Edgar Cleijne är närvarande och visar utställningen tillsammans med curator Theodor Ringborg. Osa senast 20 april till kajsa.ponten@bonnierskonsthall.se

Bonniers Konsthall presenterar den första större utställningen i Sverige med amerikanska världskände konstnären Ellen Gallagher - Better Dimension (Bättre dimension). Gallagher skapar bildmässiga installationer som erbjuder betraktaren att reflektera över en alternativ historieskrivning och tillvaro. Utställningen innehåller tre omfattande filminstallationer, i samarbete med holländska konstnären Edgar Cleijne, som alla presenterar en värld av föränderliga symboler och narrativ, en bättre dimension.

Ellen Gallaghers karriär spänner över två decennier och hon anses vara en av sin generations främsta konstnärskap. Hennes konst för samman bildspråk från myter, natur och socialhistoria som kommer till uttryck i olika medier. Verken är rikt nyanserade och skiftar mellan abstrakt och figurativt. I sitt arbete ifrågasätter hon bland annat vad det innebär att vara ett modernt subjekt och konstruktionen av etnicitet i modern tid.

Gallagher har uppmärksammats för sin förmåga att på ett poetiskt och sublimt sätt lyfta stora samhällsfrågor. I utställningen på Bonniers Konsthall belyser hon hur infrastruktur används för att avgränsa samhällsklasser, med utgångspunkt i amerikanska motorvägen Interstate 10 i New Orleans, USA, och rymdens potential som en alternativ tillvaro.

Gallagher utnyttjar ofta inneboende kvalitéer i olika material. Filminstallationerna är detaljerade och arbetskrävande. De olika elementen har genomgått ett flertal bearbetningsprocesser vilket skapar lager i verken som förtrollar och hänför betraktaren.

Det senaste verket i utställningen, Highway Gothic (2017), består av cyanotypier - en äldre kopieringsmetod där blåtonat fotografi framkallas i direkt solljus – och två stycken 16 millimeters filmer. Cleijne och Gallagher har utforskat hur byggnationen av motorvägen Interstate 10, som delar både USAs största våtmarksområden, Atchafalaya Basin, och New Orleans, påtvingat förflyttning och trängt undan människor och djur i dess närhet. Titeln refererar till ett standardtypsnitt som används till amerikanska vägskyltar.

Better Dimension (Bättre dimension) (2010), är en omfattande filminstallation som tar upp i stort sett hela ytan i ett av de större utställningsrummen. Projektionerna är inbyggda i en kub med delvis rörliga väggar som på utsidan screentryckts med grafiska element. En centralt projicerad bild – av John F. Kennedys huvud roterandes över en vinylskiva – svävar ovan fyra synkroniserade diabildsprojektioner av abstrakta mönster riktade in i hörnen av rummet. Varje gång en besökare stiger in i installationen avbryts projektionerna då väggen glider åt sidan.

De grafiska elementen på väggarna är baserade på polemiska texter och pamfletter skrivna av Sun Ra, musiker, filosof och gatupredikant, en pionjär inom afrofuturism som deklarerade att "Space Is The Place”.

Edgar Cleijne och Ellen Gallaghers filmverk Nothing Is (Inget är) (2013) utforskar det som konstnärerna kallar “olika aspekter av representation”, och tar sin titel från Sun Ras album och dikt “Nothing Is…” “The nothing and the air and the fire are really the same” (Ingentinget och luften och elden är egentligen samma sak). Dikten beskriver Sun Ras tankar kring skapelsen och de fyra elementen, som rör sig mellan olika existenstillstånd – ett simultant varande och icke-varande.

Ellen Gallagher är född 1965 och bosatt i Rotterdam och New York. Hon har haft soloutställningar på stora internationella institutioner som Tate Modern i London och The New Museum i New York. För en svensk publik har hon tidigare presenterats på Moderna Museet i grupputställningen Eklips (2008). Edgar Cleijne är född 1963 och bosatt i Rotterdam och New York. Han är fotograf och filmare.

Bonniers Konsthall öppnade hösten 2006 och är en plats för svensk och internationell samtidskonst.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera