Skip to main content

Mot tiden 12 september - 25 november 2007, Bonniers Konsthall

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 15:05 CEST

Höstens stora satsning på Bonniers Konsthall är ett unikt samarbete mellan bildkonst och litteratur.

– Utställningen Mot tiden och boken Anakronismer började med en nyfikenhet på varför dagens konst är så upptagen av det förflutna, av historieberättande och av upplevelsen av tid, berättar konsthallschef Sara Arrhenius.

Utställningen samlar 20 konstnärer och författare som utifrån olika perspektiv arbetar med tid, historia och historieberättande. Gemensamt är en fascination för att återvända till det förflutna, ett förflutet som omtolkas, återanvänds och får nya betydelser genom kreativa om- och nyskrivningar. Utställningen ställer frågor till historieberättandet: hur skapas kontinuitet, hur bryts den sönder, finns det andra sätt att berätta? Men den undersöker också hur vi skapar historia genom våra berättelser och vilken funktion bilden av det förflutna fyller i samtidens kultur.

Ett huvudspår i utställningen är ett intresse för litteraturens former, för berättandet och dess funktion i samtidens bildkonst. Utställningen är uppbyggd som ett överskridande mellan litteratur och bildkonst där flera av utställningens medverkande konstnärer också är verksamma som skönlitterära författare. En viktig del av utställningen är den omfattande antologin Anakronismer där utställningens medverkande konstnärer och författare deltar. Rollerna överlappar i vissa fall varandra på samma sätt som bidragen som rör sig mellan text och bild.

Flera av konstnärerna i utställningen använder sig av tidskrävande och ålderdomliga tekniker; i det förbrukade och överflödiga hittar man en möjlighet att uttrycka tiden och det förflutna. Andra bygger berättelser av personliga minnen, kollektiva historiska händelser eller uppdiktade historier. Tid och kronologi förflyttas eller förskjuts, gränsen mellan verklighet och fiktion omkullkastas.

– Vi är stolta över att introducera flera omtalade internationella konstnärer för den svenska publiken, som Ulla von Brandenburg och Gerard Byrne. Men det är också roligt att etablerade svenska konstnärer som Annika von Hausswolff visar helt nya verk tillsammans med nya namn som Johannes Heldén, säger Sara Arrhenius.

Mot tiden är en utställning där tiden är en viktig dimension. Den tar tid och vill få besökaren att återvända och tillbringa mer tid i utställningen. Den arkitektur som gjorts speciellt för utställningen av den svenska arkitekturfirman SPRIDD understryker detta genom att låta en plats för läsning vara hjärtat i en labyrintisk serie av rum. Svårigheten att överblicka arkitekturen framhäver konstnärernas lek med tid och historia och bråkar med konsthallens öppna glasarkitektur genom att skapa dunkel med hjälp av textil. Under utställningens gång ges ett omfattande program med uppläsningar, performance, diskussioner och föreläsningar. Flera av de medverkande konstnärerna gör nya verk speciellt för utställningen Mot tiden.

Medverkande: Ulla von Brandenburg (Tyskland), Gerard Byrne (Irland), Marcel van Eeden (Nederländerna), Annika von Hausswolff (Sverige), Johannes Heldén (Sverige), Leif Holmstrand (Sverige), Martin Karlsson (Sverige), Fabian Kastner (Sverige), Joachim Koester (Danmark), Robert Kusmirowski (Polen), Lotta Lotass (Sverige), Ján Mancuška (Tjeckien), Melvin Moti (Nederländerna), Gerald Murnane (Australien), Lina Selander (Sverige), Marie Silkeberg (Sverige), Johan Thurfjell (Sverige), Dubravka Ugresic (Kroatien), Per Wizén (Sverige) och Ulrika Minami Wärmling (Sverige).

Curator för utställningen är konsthallschef Sara Arrhenius.

Från den 11 september kommer bilder från den aktuella utställningen att finnas tillgängliga.

För mer information kontakta Ulrika Flink, koordinator Bonniers Konsthall
tel: 08-736 42 42 eller e-mail: ulrika.flink@bonnierskonsthall.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy