Skip to main content

Välkommen på pressvisning av sommarens utställningar på Bonniers Konsthall tisdag 30 maj kl. 9-11

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2017 12:30 CEST

Välkommen på pressvisning på Bonniers Konsthall tisdagen 30 maj kl. 9 - 11. Magnus af Petersens, chef för Bonniers Konsthall inleder tillsammans med gästcurator Niclas Östlind som visar utställningen Andra sidan skiftet. Därefter fortsätter visningen med Maria Bonnier Dahlins stipendiatutställning tillsammans med konstnärerna Jasmin Daryani, Hilde Retzlaff och utställningens curator Caroline Elgh Klingborg. Pressvisningen börjar med frukost i konsthallens café. 

Osa senast 29 maj kl 12 till patrik.desthon@bonnierskonsthall.se

ANDRA SIDAN SKIFTET

En utställning med svensk konst 1947-1987 ur Gerard Bonniers samling
31 maj – 20 aug

Utställningen Andra sidan skiftet lyfter fram ett generöst urval från tidens största svenska konstnärer, mer än 80 namn, som formade konstscenen från konkretismens genombrott till det postmoderna skiftet i slutet av 1980-talet. Perioden fick stå tillbaka för nya idéer när postmodernismen tog över scenen, men nu är det dags att omvärdera denna tid som hamnade på andra sidan skiftet och betrakta den från ett nytt perspektiv. Utställningen ger möjlighet att uppleva konstnärernas oerhörda bredd och experimentlusta, men ger också en inblick i Gerard Bonnier liv – samlaren som blev en av konstetablissemangets främsta företrädare.

På hösten 1987 tog en strid inom konstfältet fart som förändrade både konsten och det kritiska landskapet. De etablerade föreställningarna utmanades av nya postmoderna perspektiv och mycket stod på spel. Definierad av sina motståndare kom den konst som förknippades med efterkrigsmodernismen att hamna i skuggan. Andra uttryck och ideal, men också nya aktörer, kom att präglad konstfältet under de kommande decennierna.

Nu har det gått trettio år sedan det som beskrivits i termer av ett paradigmskifte ägde rum. Situationen är en annan och nyfikenheten på tiden före förändringarna har väckts. Hur såg samtidskonsten egentligen ut innan det postmoderna genombrottet? Vilka var de brännande frågorna och begären? Och vilka var de tongivande konstnärerna? Sommarens utställning på Bonniers Konsthall visar många av de konstnärer som formade konstscenen från konkretismens genombrott 1947 till det postmoderna skiftet 1987. Deras arbeten uppvisar en stor bredd och vittnar om en stark lust att experimentera.

Betraktar man paradigmskiftet från den andra sidan framträder en delvis annan berättelse än den som hittills dominerat historieskrivningen. Bilden blir rikare och nya frågor infinner sig, bland annat om hur genomgripande förändringarna egentligen var, och om saken eventuellt ser annorlunda ut från konstnärernas perspektiv än kritikernas och kuratorernas.

Bokförläggaren och konsten

I anslutning till utställningen publicerar Bonniers Konsthall och Albert Bonniers förlag boken Bokförläggaren och konsten. Den handlar om Gerard Bonnier (1917–1987) som konstsamlare och hans roll i konstlivet från början av fyrtiotalet till slutet av åttiotalet. Det är en skildring av konsten i Sverige sedd genom en passionerad samlares verksamhet. Boken lyfter fram de sammanhang och personer som bidrog till att forma konstscenen och historien förmedlas med hjälp av unika arkivdokument och fotografier. Särskild uppmärksamhet ägnas den samling Gerard Bonnier skapade för Albert Bonniers förlag ur vilken konsten och som visas på Bonniers Konsthall är hämtad. Boken har release den 31 maj.

MARIA BONNIER DAHLINS STIFTELSES STIPENDIATER

En utställning med 2016 års stipendiater Jasmin Daryani och Hilde Retzlaff

31 maj – 20 aug

Konstnärerna Jasmin Daryanioch Hilde Retzlaff är mottagare av 2016 års upplaga av Maria Bonnier Dahlins Stiftelses stipendium. Stipendiaterna presenteras under sommarens samlingsutställning på Bonniers Konsthall som öppnar 31 maj 2017. På ytan kan Jasmin Daryanis och Hilde Retzlaffs arbeten te sig olika, men i deras val av både material och platser finns ömsesidiga förhållningssätt. Det kan handla om gatan som rum för nya upptäckter, eller upplevelsen av att vara marginaliserad som människa eller som ett material.

Jasmin Daryani är född 1988 och utbildad vid Akademi Valand och på Konstfack där hon fick sin masterexamen 2015. Hilde Retzlaff är född 1990 och har en kandidatexamen från Konstfack. Hon tar sin masterexamen på Kungliga Konsthögskolan i år.


Program i urval

Konstnärssamtal ons 7 juni kl. 18-20. 

Jasmin Daryanis och Hilde Retzlaffs i samtal med curator Caroline Elgh Klingborg. För pressbiljett, kontakta kommunikationsansvarig Patrik Desthon, patrik.desthon@bonnierskonsthall.se. 

Curatorsvisning ons 14 juni kl. 18-20.

Curator Niclas Östlind visar utställningen och presenterar utställningen Andra sidan skiftet och boken Bokförläggaren och konsten. För pressbiljett, kontakta kommunikationsansvarig Patrik Desthon, patrik.desthon@bonnierskonsthall.se.

Bonniers Konsthall öppnade hösten 2006 och är en plats för svensk och internationell samtidskonst. Magnus af Petersens är chef för konsthallen som sedan 2015 har fri entré.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy