Skip to main content

KPMG rapporter

Nyhet   •   Nov 15, 2010 14:18 CET

KPMG har genomfört ett pilotprojekt inom Framtiden koncernen där bolagen Poseidon, Hjällbobostaden och Egnahemsbolaget har ingått.

Uppdraget har varit att gå igenom samt bedöma omfattningen och kvalitén i de rutiner och kontroller som dessa bolag har etablerat för att minska risken för att avsiktliga fel skall inträffa.

KMPG har gjort iakttagelser och rekommendationer och bolagen i koncernen har startat upp ett antal åtgärder och fler kommer att startas.

Vi ser positivt på denna genomgång och de rekommendationer som gjorts blir ett stöd i koncernens samtliga bolag i det fortsatta arbetet att se över nuvarande rutiner och förbättra dessa.  Uppdraget redovisas i en koncerngemensam rapport samt enskilda rapporter för respektive bolag.

Här kan du läsa Poseidons rapport.

För eventuella frågor kontakta, kontakta Anders Söderman, VD Poseidon, tel 0706- 29 06 10.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera