Skip to main content

Bra laguppställning ger bra renoveringar

Blogginlägg   •   Feb 11, 2016 13:58 CET

Det rapporteras till och från och på senare tid i media om renoveringar runt om i landet som upplevs för omfattande och kostsamma. Som jag ser det handlar bra renoveringar inte bara om att hålla nere kostnaden utan om att göra rätt saker på rätt sätt. Det här är min bild av hur vi på Bostadsbolaget arbetar när det kommer till renovering och stambyten.

Först och främst är det fastighetens ålder och behov som avgör när det är dags för stambyte, dvs. att byta ut vatten- och avloppsledningar. Ett hus behöver renoveras efter en viss tidsintervall för att vi som fastighetsägare ska kunna säkerställa kvaliteten. Nutidens krav på kök och badrum fanns inte för 60 år sedan då husen som främst är objekt för dagens stamrenovering byggdes. Förutom att saker har en viss livslängd handlar det också om att människors beteende och behov har förändrats över tid. Dagens belastning är högre och det ställer högre krav på våtrum och ventilation. Det handlar om att vi ska kunna erbjuda en bra inomhusmiljö.

Som boende kan det vara jobbigt att genomgå ett stambyte. Det har vi full förståelse för och gör vårt bästa för att processen ska gå så smidigt som möjligt. Vi tänker långsiktigt och det vi gör idag ska fungera en lång tid framöver. När stambytet är färdigt kan det vara skönt att veta att det är omkring femtio år till nästa.

I samband med de större renoveringarna inventerar vi givetvis också övrig status på fastigheterna för att säkerställa att vi gör rätt saker i rätt tid. Det är både praktiskt och mer ekonomiskt fördelaktigt att vissa åtgärder görs samtidigt. Exempelvis är trygghet och säkerhet en viktig boendefaktor som gör att portlås, belysning etc. ofta efterfrågas och innefattas i renoveringen.

Jag är en person som tycker om idrott och liknar ofta arbetsgången och sättet vid en renovering med lagsport. För att laget ska lyckas är laguppställningen oerhört viktig, den är A och O. För att få ett fungerande lag måste varje spelare veta sin roll och bidra i dialogen. Alla spelare är lika viktiga för laget och det finns inget vi och dom, bara ett vi.

Vid renoveringar är laguppställningen stor. Genom att tidigt och löpande involvera olika parter formar vi det jag vill kalla ett vinnande lag. I laget ingår allt från hyresgäster och Hyresgästföreningen till olika yrkesroller inom Bostadsbolaget och entreprenörer. De olika spelarna bidrar på olika sätt, med olika kunskaper och erfarenheter. Gemensamt för alla är oerhört engagemang och att alla spelar en väldigt viktig roll i laget. Tillsammans jobbar vi mot samma mål – ett bra resultat där behov och förväntningar möts.

Inte minst bland hyresgäster finns ett stort engagemang och man vill mycket med sin boendemiljö. Genom referens- och arbetsgrupper får vi tidigt en uppfattning av hur hyresgästerna ser på sitt boende idag och vad de vill ha i framtiden. Just boendedialogen är jätteviktig. Tillsammans skapar vi en uppfattning av vad kollektivet ska få samt vilka individuella och val som ska kunna göras, vi pratar åtgärder och kostnader. Det är både Bostadsbolagets och hyresgästernas ambition att få med de väsentliga åtgärderna till så låg kostnad som möjligt, utan att tumma på kvaliteten. Det handlar om att kombinera de åtgärder som behövs med det som hyresgästerna efterfrågor samtidigt som vi vill belasta kollektivet så lite som möjligt. Vi har redan idag bra valmöjligheter i samband med renovering och ett bra tillvalsutbud, men vi jobbar ständigt med att utveckla detta och att göra valmöjligheterna ännu bättre.

Tommy Harman
Projektansvarig på avdelningen Fastighetsutveckling

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy