Skip to main content

Vi är många som tycker hållbarhet är viktigt

Blogginlägg   •   Okt 25, 2016 10:23 CEST

För en redan frälst som jag själv är det glädjande att hållbarhet diskuteras i många sammanhang. Att intresse finns märker vi inte minst på den stora respons vi fått på hållbarhetsundersökningen som nu pågår. 

Att så många valt att engagera sig genom att svara tycker vi såklart är jättekul! Är du en av dem som fått mejlenkäten men ännu inte svarat har du alltså fortfarande möjlighet, undersökningen stänger imorgon 26 oktober. 

Samtidigt vet jag att begreppet inte är känt bland alla så låt oss börja där. När vi säger att verksamheten ska vara långsiktigt hållbar betyder det att den ska drivas på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt sätt. De olika delarna hänger ihop och är beroende av varandra. Och vi är beroende av dem. För Bostadsbolaget innebär det enkelt beskrivet att bidra till utvecklingen av Göteborg genom att skapa goda jämlika boendemiljöer som inte sker på bekostnad av miljön.

Är vi hållbara? 
Det gäller att vara ödmjuk och inse att vi har lång väg kvar innan vi kan säga att vi jobbar hållbart till 100 procent. Men vi försöker. Det gäller att få ihop helheten och vi behöver jobba tillsammans. Ni, våra hyresgäster, vår personal och andra intressenter. Tillsammans med en rad andra kommunala verksamheter ingår vi i ett nätverk kring ett gemensamt hållbarhetsarbete i Göteborg. Det är bra att samarbeta för att kunna lyfta blicken, skapa synergier och utbyta kunskaper. Men för att kunna lägga hela pusslet måste vi veta vad Bostadsbolagets intressenter tycker och det är därför vi via en enkät nu frågar vilka hållbarhetsfrågor ni tycker är viktigast.

Det är fantastiskt att vara en del av det arbete som pågår på Bostadsbolaget och i staden. Det pågår massor med initiativ och projekt och det är betryggande. På Bostadsbolaget arbetar vi bland annat med att minska klimatpåverkan genom energieffektivisering av våra bostäder, vi kontrollerar byggmaterial som används så att de inte innehåller ämnen som vi inte vill ha i en boendemiljö, vi skapar arbetstillfällen, stödjer läxhjälp, bidar till meningsfull fritid och mycket mer.

Alla kan göra något
Vi försöker också underlätta för hyresgäster att leva miljöklokt. Några exempel på det är våra avfallsinformatörer som besökte alla hyresgäster för att informera om avfall och installera sorteringskärl i köken. Ett annat exempel är det nystartade projektet Re:Challange där vi med hjälp av studenter försöker få fram och utveckla olika bytes- och delandelösningar för hyresgäster.

Självklart finns mycket mer som behöver göras och vi kämpar på! Tänk när det ”hållbara sättet” är det självklara sättet. När vi inte längre använder ordet hållbart för att det helt enkelt inte behövs. När husen som byggs inte behöver miljöklassas, för att de redan är byggda så. När matvarorna i butiken inte behöver vara märkta med ekologiskt och rättvisemärkt för att det är självklart att de är framställda utan gifter och under goda arbetsvillkor. Tillsammans kan vi jobba för en sådan framtid.

Tack för att du engagerar dig!

Eva Bengtsson
Miljöstrateg på Bostadsbolaget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy