Skip to main content

Bostadsbolaget satsar på barn och ungdom

Nyhet   •   Feb 02, 2010 12:18 CET

Debattartikel, publicerad i Göteborgs-Posten den 2 februari 2010:

Runt om i Sverige växer det upp barn som aldrig sett sina föräldrar gå till jobbet. Många lämnar grundskolan utan godkända betyg. Det finns unga som redan i tonåren tappat tron på framtiden. Ungdomar som tidigt riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet.

Alla barn borde få en ljus och trygg uppväxt. Tyvärr vet vi att det inte riktigt ser ut på det viset. Med 22 500 lägenheter över hela Göteborg och 40 000 hyresgäster är Bostadsbolaget ett av Göteborgs allra största bostadsbolag. Många barn och ungdomar bor i våra områden och vi är en av de aktörer som kan bidra till att skapa en god uppväxtmiljö.

Redan nu gör vi mycket för barnen och deras föräldrar. Sommar- och praktikjobb till hyresgästernas barn, läxläsning, fotbollsskolor och kalas, sponsring av lokala idrottsföreningar, trygga och säkra boendemiljöer är bara en del av allt det vi gör för barnens bästa. Vi deltar i flera samverkansprojekt – och kommer att fortsätta göra det.

Vi kommer också att fortsätta skapa meningsfull sysselsättning genom att ordna en praktikplats eller ett sommarjobb per var tredje anställd 2010. Det innebär för vår del att vi ger närmare 100 ungdomar en inblick i yrkeslivet. Vi utmanar alla Göteborgsföretag att göra detsamma.

Men vi vill inte nöja oss med det – det går att göra så oerhört mycket mer. Framför allt tycker vi att det är dags att lyssna på vad barnen och ungdomarna själva önskar sig, hur de ser på framtiden och vad ett tryggt och gott liv innebär för dem.

2010, som av EU proklamerats som det europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning, går vi från ständiga projektinsatser till ett arbetssätt som naturligt sätter barn och unga i centrum.

Ett första steg blir att ta fram en barn- och ungdomsbarometer där vi frågar unga som bor hos oss om deras syn på sitt boende och vilka åtgärder de vill se i sitt område. Dessutom skapar vi en särskild ungdomspanel som kommer att få ge synpunkter på olika aktivitetsförslag och utvärdera sådant som genomförts.

Dialog är nyckelordet och vi vill att förslagen ska omvandlas i handling från vår sida.

Som allmännyttigt bostadsbolag ligger det i vårt uppdrag att ta ett stort samhällsansvar. Men vi sticker inte under stol med att våra insatser också syftar till att ge ekonomiska effekter. Vi tror att detta nya arbetssätt kan leda till att skadegörelse och vandalisering minskar och att trivsel och kvarboende i samtliga våra områden ökar. Det gagnar alla, inte bara barnen.

Vi hoppas och tror att det kommer att finnas många andra som hakar på under vägen. Med gemensamma krafter vill vi bidra till ett tryggare och gladare Göteborg.

Anna Johansson, styrelseordförande Bostadsbolaget

Margita Björklund, vice styrelseordförande Bostadsbolaget

Bertil Rignäs, vd Bostadsbolaget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy