Skip to main content

De rödgröna tar strid mot bostadsrätterna

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 16:19 CET

På tisdagen offentliggjorde de rödgröna partierna en ny bostadspolitisk uppgörelse.

- Jag är förbluffad över hur de tre partierna oförblommerat ställer sig bakom förslag som enbart har till syfte att försämra för bostadsrätten som boendeform. Tydligast syns detta i avsnittet om ombildning till bostadsrätt. Som det är idag krävs att 2/3 av de boende röstar för ombildning men de rödgröna vill att det istället ska bli 3/4-majoritet. Här spelar det tydligen ingen roll vad de boende tycker, lagregler ska till som i praktiken kommer göra det näst intill omöjligt att köpa huset där man bor, säger bostadsrättsorganisationen SBCs vd Göran Olsson.

- Förslagen gynnar fastighetsspekulanter och "klippare" - de som själva vill satsa både engagemang och pengar i sitt boende - är förlorarna i de rödgrönas förslag.

Överenskommelsen synes ha tillkommit genom att de tre partierna har grävt fram sina gamla bostadspolitiska motioner från 90- och 00-talet och snabbt klippt ihop dem till ett dokument - därför hänger inte förslagen riktigt ihop eller är i många fall otydligt formulerade. Ett exempel på detta är ROT-avdragen; bostadsrättsföreningar och hyreshus ska få göra "nya" skatteavdrag med 50 000 kr per lägenhet - men idag betalar ingen mer än drygt 1 250 kr per år i skatt. Hur hänger detta ihop? Nya bidrag ska fram för att uppmuntra totalrenoveringar av flerfamiljshus, samtidigt ska de boende i hyresrätter ges ett avgörande inflytande, och vanligen brukar totalsaneringar nämnas som exempel på dålig resurshushållning. När det gäller ombildningsfrågor innebär förslagen kraftiga inskränkningar i föreningsfriheten - att staten skulle kunna, eller ens vilja ställa krav på vilka beslut, en enskild förening fattar hör inte hemma i en demokrati.

- Vi inser att ett dokument av denna karaktär kanske inte ska tolkas som ett slutgiltigt program. Men de rödgröna partierna har mycket kvar att förklara om man inte ska tolka detta som att det egentliga syftet med överenskommelsen är att det är hyresrätterna som ska gynnas på bekostnad av dem som bor i bostadsrätt, kommenterar Göran Olsson.

För ytterligare information kontakta:
Vd Göran Olsson tel 08-501 15 003, mobil 0739-88 72 90
Informationschef Mats Lindbäck, tel 08-501 15 009, mobil 0730-74 50 59

Bostadsrättsorganisationen SBC är Sveriges största intresse- och serviceorganisation för bostadsrätter med cirka 6 000 bostadsrättsföreningar och 16 000 bosparare som medlemmar i hela Sverige. I SBCs medlemsföreningar bor ungefär 200 000 hushåll.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy