Skip to main content

Utannonseringspriserna fortsätter stiga i Stockholm och ligger still i Malmö

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 09:50 CEST

Utropspriserna har ökat med nästan 50 procent i Stockholm sedan år 2008. I Malmö har däremot mäklarnas utropspriser i stort sätt legat still de senaste åren. Även Göteborg har haft stigande utropspriser under flera år. Senaste månaden har dock utropspriserna, det vill säga det pris mäklaren annonserar ut objekten för, sjunkit något.

- Inflyttningen till Stockholm är stor och bristen på bostäder pressar upp utropspriserna. I Malmöregionen har det skett en återflytt av danska medborgare till Danmark. I början på 2000-talet flyttade många danskar till Skåne då bostadspriserna var lägre där än i Danmark. Så är det inte nu, säger Peter Rydås, vd på Bovision.

Utropspris äri Bovision och Valuequards undersökning det pris som mäklarna annonserar ut bostadsrätter till försäljning omvandlat till indextal. Det indexet är en bra vägledare på hur bostadspriserna för bostadsrätter utvecklas i landets tre största städer. Man kan säga att det är branschens prissättning på bostadsrätter.

Under senaste månaden så ökade utropspriset svagt i Stockholm, sjunkit i Göteborg och i stort sätt legat på samma nivå som månaden innan i Malmö. Det visar Bovision och Valueguards mätning som visar prisutvecklingen omvandlat i indextal.

Mätning av utropspris på bostadsrätter i landets tre största städer har pågått sedan år 2008. Ser man på prisindexutvecklingen under den perioden så har utropspriserna i Stockholm och Göteborg stigit medan de legat relativt stilla i Malmö.

Om priskurvan ligger över har prisutvecklingen för försäljningar varit högre än annonsprisutvecklingen. Då kurvorna ligger på samma nivå (se diagrammen) har prisutvecklingen i procent varit densamma som utropspris.

En liten förändring av bostadsannonspriserna motsvaras ofta av en större förändring i slutpriserna på sålda bostäder.

Bovisions och Valuegards annonsprisindex mäter prisutvecklingen baserat på annonspriset för en genomsnittlig bostadsrätt. Datamaterialet kommer från Bovision och bearbetas av Valueguard.

I diagrammet jämförs utvecklingen sedan år 2008 med Valueguards HOX index. Observera att nivån på graferna inte säger något om prisskillnaden mellan annonspris och slutpris.

HOX är ett index som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad.

grafik i bifogade dokument

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Rydås, VD Bovision, 
tel: +46 (0) 70 513 61 56, e-post: peter.rydas@bovision.se

Om Bovision
Bovision.se är Sveriges första marknadsplats för bostäder på internet. På bovision.se finns allt från hyres- och bostadsrätter till villor och utlandsbostäder. Här möts såväl köpare och säljare, nyproducenter och utlandsförmedlare som hyresgäster och hyresvärdar. Bovision grundades i Kalmar 1994 och bovision.se lanserades 1996. 

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy