Skip to main content

Utannonseringspriserna stiger svagt i Stockholm och Göteborg

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 11:25 CEST

Det pris som mäklarna annonserade ut bostadsrätter till försäljning ökade svagt under april i Stockholm och Göteborg, medan de låg på samma nivå som månaden innan i Malmö. Det visar Bovision och Valueguards månadsmätning som visar prisutvecklingen omvandlat i indextal.

Då kurvorna ligger på samma nivå (se diagrammen) har prisutvecklingen i procent varit densamma sedan 2008 då mätningarna började på annonspriser och försäljningspriser. Om priskurvan ligger över har prisutvecklingen för försäljningar varit högre än annonsprisutvecklingen.

En liten förändring av bostadsannonspriserna motsvaras ofta av en större förändring i slutpriserna på sålda bostäder.

Bovisions och Valuegards annonsprisindex mäter prisutvecklingen baserat på annonspriset för en genomsnittlig bostadsrätt. Datamaterialet kommer från Bovision och bearbetas av Valueguard.

I diagrammet jämförs utvecklingen sedan år 2008 med Valueguards HOX index. Observera att nivån på graferna inte säger något om prisskillnaden mellan annonspris och slutpris. Jämförelsen visar utvecklingensedan januari år 2008.

HOX är ett index som tar hänsyn till vad för typ av bostäder som säljs och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Index går inte upp för att det säljs många bostäder i attraktiva områden eller många nyproducerade bostäder en viss månad.

Grafik i bifogade dokument

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Rydås, VD Bovision, 
tel: +46 (0) 70 513 61 56, e-post: peter.rydas@bovision.se

Om Bovision
Bovision.se är Sveriges första marknadsplats för bostäder på internet. På bovision.se finns allt från hyres- och bostadsrätter till villor och utlandsbostäder. Här möts såväl köpare och säljare, nyproducenter och utlandsförmedlare som hyresgäster och hyresvärdar. Bovision grundades i Kalmar 1994 och bovision.se lanserades 1996. 

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera