Miniklubben – träning för små barn med motoriska svårigheter

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 15:49 CEST

Nu i höst startar Bräcke diakoni Miniklubben, en träningsgrupp för små barn med motoriska svårigheter. Med hjälp av Konduktiv pedagogik kan barnen tränas att bli mer självständiga, samtidigt som föräldrarna får vägledning och praktiska tips för att främja sina barns utveckling.

Sällskap till elvakaffet? Unikt samarbete ska minska ensamheten i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 07:30 CEST

I höst startar ett pilotprojekt för att motverka ofrivillig ensamhet. Genom ett unikt samarbete mellan två av Göteborgs stora idéburna organisationer kommer flera av de som har hemtjänst via Bräcke diakoni att få extra besök av vänvolontärer från Göteborgs Räddningsmission.

Pressinbjudan: Bräcke diakoni presenterar unik byggsatsning i samband med 60-årsjubileum

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 08:44 CEST

Stiftelsen Bräcke diakoni ger sig in i byggbranschen. Snart sätts spaden i jorden för ett helt nytt kvarter på centrala Hisingen. Kvarteret kommer innehålla hyresrätter, vårdverksamheter, ett LSS-boende och ett gym som är öppet för allmänheten. Tanken är att bygga ett kvarter där hela samhället ryms.

Lokala politiker mot väggen

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 14:26 CEST

Bräcke diakoni anordnar, tillsammans med Famna, en politisk paneldebatt om förutsättningarna för den idéburna sektorn i Västsverige.

​Bräcke diakoni startar öppen förskola för barn med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 14:11 CEST

Till hösten startar Bräcke diakoni öppna förskolan TilLiten för barn med funktionsnedsättning. Verksamheten som finansieras av Arvsfonden kommer finnas i både Lövgärdet och Örgryte. - Vi vill skapa en mötesplats där man som förälder eller närstående kan känna sig trygg och ha möjlighet att komma i kontakt med andra vuxna som har liknande upplevelser, säger Ulrika van den Berg, projektledare.

Helene Mellström - ny direktor för Bräcke diakoni

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 14:20 CEST

​Det blir Bräcke diakonis egen Helene Mellström som tar över som direktor och vd för stiftelsen. Helene kommer senast från rollen som områdeschef för Rehab & Funktionshinder. Med valet av Helene som direktor vill styrelsen förankra stiftelsen i sin kärnverksamhet och behålla fokus på sektorns särart.

​Anhöriga till personer med psykiska funktionsnedsättningar ska få bättre stöd

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 14:37 CEST

Är du anhörig till någon psykiska funktionsnedsättningar? Då löper du också stor risk att drabbas av ohälsa. Undersökningar visar att uppemot 75 procent mår så dåligt att de själva behöver söka vård.

-Vi ser att det finns ett stort behov av stöd till den här gruppen. Föräldrar, syskon och andra anhöriga mår ofta dåligt och känner sig maktlösa, säger Anna-Maria Norberg, verksamhetschef på boendet Mellangården.

För personer med psykiska funktionsnedsättningar är deras anhöriga en viktig faktor för återhämtningsprocessen.

-Att lyfta de anhörigas situation och samtidigt arbeta fram metoder för att förbättra den gör stor skillnad hos den enskilde individen. Samtidigt är en bra relation mellan anhöriga, boende och medarbetare något som alla vinner på, menar Anna-Maria.

Projektet utgår från Boenderehabiliteringen Mellangården i Göteborg och genomförs tillsammans med bland andra Anhörigföreningen Göteborg, NSPHiG, Nka och Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontaktperson
Anna-Maria Norberg, verksamhetschef Boenderehabilitering Mellangården.
e-post: anna-maria.norberg@brackediakoni.se
tel: 031-50 27 73

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. 

I ett nytt projekt finansierat av Arvsfonden vill Bräcke diakoni förbättra situationen för anhöriga till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Projektet löper under tre år och startar 3 september 2018.

Läs vidare »

Föreningen Gott ledarskap i demensvården lyfter lyckade arbetsmetoder i ny bok

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 07:00 CEST

Nu släpps boken ”Gott ledarskap i demensvården” som tagits fram av den ideella föreningen med samma namn. Här lyfts exempel på lyckade arbetsmetoder och mönster för ett gott ledarskap, specifikt inom demensvården. Stiftelsen Solstickan står för finansieringen.

Bräcke diakoni växer – etablerar sig i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 13:45 CEST

Den idéburna stiftelsen Bräcke diakoni kommer att ta över driften av 16 LSS-boenden i Halmstad. Det innebär att Bräcke diakoni får cirka 100 nya medarbetare och att organisationen etablerar sig på ett nytt ställe.

Ny webbtjänst ger högre kvalitet på digitala läkarbesök

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 13:36 CEST

Bräcke diakoni går in i ett samarbete med Capio om en ny webbtjänst för digitala vårdbesök. Tack vare en genomtänkt tjänst riktad till patienter med vissa specifika medicinska tillstånd bidrar Bräcke diakoni och Capio till en ansvarsfull digitalisering av primärvården.

Digitaliseringen är en självklar och nödvändig del av framtidens sjukvård. Och Bräcke diakoni vill givetvis vara en del av den. I ett samarbete med Capio kan nu fler patienter få tillgång till Capio Go. En webbtjänst utvecklad utifrån patientens behov och där medicinsk säkerhet och ansvarsfull digitalisering är i fokus. Det finns sedan tidigare liknande tjänster som blivit mer eller mindre medicinskt ifrågasatta. Men Capio Go skiljer sig från dessa, eftersom man börjat utvecklingen av tjänsten i rätt ände, menar Bräcke diakonis områdeschef för Hälsa & Vård, Erik Andersson.

– Genom att noga värdera vilka medicinska tillstånd man kan hantera på distans, kan patientflödet effektiviseras utan att tappa i medicinskt säkerhet. Ett nytt arbetssätt som sätter patienten i främsta rummet och stämmer överens med vår bild om att ta ansvar för den digitala utvecklingen, säger han.

Begränsat antal kontaktorsaker

Webbtjänsten har ett begränsat antal kontaktorsaker och patienten kan enbart söka för de åkommor som bedömts säkra att diagnostisera på distans. Detta kan vara till exempel huvudvärk, pollenallergi, acne eller hudutslag. Inga sjukintyg eller sjukskrivningar erbjuds.

Vid kontakt svarar patienten på ett antal frågor utifrån bland annat sökorsak och ålder. Det automatiserade flödet av frågor fungerar på samma sätt som frågeschemat på vårdcentralernas bemannade telefonrådgivning. Svaren ger läkaren ett underlag för ett bra patientsamtal och säkrare diagnostisering.

– Med de frågor som ingår får läkaren också ta del patientens egna farhågor och förväntningar. Något som är hörnstenar för en bra dialog mellan patient och läkare, menar Erik Andersson.

Webbtjänsten finns tillgänglig på capio.se/capio-go

Tjänsten finns också förklarad på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=kwvz5jozr6c
https://www.youtube.com/watch?v=T1srQkYwJh0


Har du frågor?

Kontakta Erik Andersson, områdeschef Hälsa & Vård
e-post: erik.andersson@brackediakoni.se
tel: 031502525

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. 

Bräcke diakoni går in i ett samarbete med Capio om en ny webbtjänst för digitala vårdbesök. Tack vare en genomtänkt tjänst riktad till patienter med vissa specifika medicinska tillstånd bidrar Bräcke diakoni och Capio till en ansvarsfull digitalisering av primärvården.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • erebikok.zomaawor@uybrbbaclqkejwdixqakdfonydi.xqsexr
 • 031-50 27 25

 • Presskontakt
 • Direktor/vd
 • heitlechnebp.mhxellalspxtrkpomry@bpurazmckzpedayiajqkocnnieq.shkeuy
 • 031-50 26 94

 • Presskontakt
 • Områdeschef Hälsa & Vård
 • erdwikss.alcndhwerefsswfonzh@bkyraznckdvedupiankkojpnipa.sdiepe
 • 0765-03 25 25
 • 031-50 25 25

 • Presskontakt
 • Områdeschef
 • Äldreomsorg & Hospice
 • maseudmpe.fnkaenrdhlelwwl@nnbrqzaclikezkditcakamonkgi.txseyo
 • 0732-70 72 47
 • 031-50 25 31

Om Bräcke diakoni

Bräcke diakoni erbjuder vård och omsorg utan vinstsyfte

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Med en bred verksamhet inom vård och omsorg driver vi bl a flera vårdcentraler, äldreboenden och rehabiliteringsverksamheter. Vi har också många verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar. Som delägare i Ersta Sköndal högskola har vi en nära koppling till forskning och utbildning.

Som en politiskt och religiöst obunden stiftelse har vi inga ägare som ställer vinstkrav – all vinst återinvesteras i verksamheten. Det gör oss till ett spännande alternativ till både privat vinstdrivande- och offentlig vård och omsorg. Många av våra uppdrag kommer från kommuner och landsting, men vi startar gärna nya projekt och hittar kreativa lösningar tillsammans med andra. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs.

Bräcke diakoni startade i Göteborg 1923, med syfte att utbilda diakonissor, dåtidens sjuksköterskor. Idag finns vi i ett tiotal kommuner i södra Sverige, med totalt närmare 40 verksamheter, och vi fortsätter att växa och utvecklas.

Adress

 • Bräcke diakoni
 • Bräcke Västergårds Väg 5
 • 418 77 Göteborg