Skip to main content

Digitalisering och verksamhetsutveckling – på samma gång

Blogginlägg   •   Nov 29, 2016 07:25 CET

Digitaliseringen inom vård och omsorg – eller eHälsa – lyfts ofta fram som ett viktigt stöd i att möta framtidens utmaningar men samtidigt upplever många att IT inte används tillräckligt effektivt. Orsaken till detta kan finnas i brister i infrastrukturen, bristande samordning av IT-satsningar eller att system inte kan kommunicera med varandra. E-hälsoarbetet i Sverige har präglats av decentraliserade strukturer där 290 kommuner, 21 landsting och regioner samt ett flertal statliga myndigheter själva bestämmer över de system som används inom sina områden och där man inte har lyckats att hitta gemensamma lösningar.

Vi vet att en ökad digitalisering inte automatiskt ger mervärden. Dessa skapas först när vi ändrar våra arbetssätt där nya IT-verktyg blir en del av vardagen. För att lyckas med det behöver vi utveckla både systemen och människorna som ska använde dem. Bräcke diakoni jobbar med flera satsningar inom digitaliseringsområdet där vi knyter ihop utvecklingen av IT med medarbetares kompetens och behoven hos de vi finns till för. Nedan några exempel ur vårt pågående utvecklingsarbete inom e-hälsoområdet:

Digital kompetensutveckling för medarbetare inom idéburen vård och omsorg

Tillsammans med Famna och 10 andra idéburna aktörer i Stockholmsregionen och med stöd från svenska ESF-rådet utvecklar vi e-hälsokompetensen hos 1500 medarbetare. Här kombinerar vi verksamhetsutveckling och IT-användning i vardagsnära lärande- och utvecklingsprojekt.

Personcentrerad dokumentation och uppföljning (PDU)

Vad är viktigt för den enskilde? Hur vet vi att vi ger rätt insatser? PDU synliggör den enskildes resurser och bygger på medskapande. Vi skräddarsyr insatser utifrån personens behov med stöd av

av ICF (internationell klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) för att skapa en strukturerad och uppföljningsbar dokumentation. Arbetet drivs inom Famnas testbädd och är finansierad av Vinnova.

En personcentrerad rehabresa

Vägen tillbaka från en långvarig sjukskrivning är ofta lång och tuff. Ibland säger man att man måste vara frisk för att klara av den. Individen själv koordinerar myndigheter, primärvården, arbetsgivaren, rehabiliteringen och sina närstående. Med stöd av Vinnova utvecklar vi arbetssätt och verktyg för en personcentrerad rehabresa.

Jobbpuzzlet

Att finna och få ett arbete är för många personer med funktionsnedsättning inte helt lätt. I syfte att ge stöd, stimulera och underlätta denna process för den enskilde har Bräcke diakoni med ekonomiskt stöd av Arvsfonden och Post- och telestyrelsen tagit fram ett utbildningsspel. Spelet hjälper individen att t.ex. träna anställningsintervjuer eller ger fakta om olika yrken och ekonomisk information m.m.

Vi väntar inte tills alla kommuner och landsting och myndigheter har hittat sina former kring hur de ska upphandla gemensamma vårdinformationsplattformar eller andra system för att utbyta information. Vi jobbar redan med att skapa framtidens vård- och omsorg med e-hälsa som stöd och medarbetare som kan. För de vi finns till för!

/Thomas Schneider
Kvalitetschef, Bräcke diakoni

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy