Skip to main content

Lekfullhet skapar framgång i arbetet

Blogginlägg   •   Feb 22, 2017 08:38 CET

Jag läser en kurs på Stockholms universitet. Kommunikativt ledarskap heter den. Tänkte att den kunde vara bra nu när jag gått in i en ny roll som chef i Täby församling. Jag som i så många år varit medarbetare. Mina förväntningar var att jag ska få med mig massor om hur kommunikation kan göra mitt ledarskap bättre. Det är väl där det ofta börjar, att man tänker på vad det här kan ge mig. Sedan skiftar fokus, i bästa fall, man släpper sitt ego och ser det större sammanhanget där det egna bidraget tillsammans med andras blir något som är mycket större. Ni vet, ett plus ett blir tre. Att det inte bara handlar om mig och min insats. Vi skapar tillsammans. Ett av problemen forskare brottas med kring ledarskap är skillnaden mellan ledare som t ex Hitler och Gandhi. Två stora karismatiska ledare och personligheter som har entusiasmerat massor och påverkat världen, men ändå på så olika sätt. En av skillnaderna är att det ena ledarskapet är manipulativt och inte tillåter ett självständigt och kritiskt tänkande. Men det var inte det jag ville dela med er.

Redan vid första kurstillfället fångades jag av själva idén bakom kommunikationens dimension i ledarskapet, det ledarskap som får medarbetare verksamheter och organisation att andas och utstråla liv. Liv som uppfattas positivt och berikande för alla parter. Samtidigt som resultat levereras på ett kostnadseffektivt sätt. De kallar det för ett transcendentalt ledarskap eller ett kommunikativt ledarskap. Ett ledarskap som strävar efter ett ömsesidigt utbyte mellan ledare och medarbetare, där relationen är det bärande och där det finns en atmosfär som stimulerar kreativitet, självständigt tänkande och innovation. En atmosfär som kräver ett samspel.

I en organisation, ett företag, en kommun eller en församling finns nästan alltid mål och visioner som anger förväntade resultat, inriktning och identitet. Där finns ofta även en värdegrund som säger något om organisationens etik. Ändå är företag, organisationer, församlingar och kommuner så olika sinsemellan. De flesta bidrar till samhällsnytta och levererar vad den sagt att den ska leverera. Men vad är det egentligen som utgör den där skillnaden som vi kan uppleva ibland? Finns det ytterligare dimensioner att sträva efter, finns det andra kvaliteter som också måste finnas med för att skapa den där miljön och atmosfären?

En dimension i det kommunikativa ledarskapet är lekfullhet och att kunna tänka med utgångspunkt från den andre. Det här med lekfullhet är intressant tycker jag, det talar vi inte så ofta om. Vi strävar efter att skapa möjlighet till delaktighet, egenmakt och självständigt handlingsutrymme på de platser där vi verkar. Men vad behöver vi för att frigöra kreativitet, arbetsglädje och innovativa idéer? En förutsättning är att vi har dörren öppen inför att tänka något helt nytt, något annorlunda. Att vi ställer oss öppna inför det ännu inte kända och att vi uppmuntrar och stimulerar varandras föreställningsförmåga. Precis som i leken, där vi släpper fram fantasin och prövar oss fram i tankar och praktik. När vi gör det tillsammans med andra ökar möjligheten till en dynamik som är utvecklande och som samtidigt kan vara självreglerande, det vill säga att praktiker som är förtryckande begränsas. Det leder oss till en annan viktig förutsättning. Nämligen att organisationen och vi själva ställer oss positiva till ett självständigt och kritiskt tänkande. Att det finns en vilja att utforska, kritiskt och på djupet. I en sådan atmosfär behöver det också finnas utrymme för misslyckande. En atmosfär i organisationen och en förmåga hos oss individer som är öppen för tanken att jag kunde ha gjort annorlunda och de känslor som följer med att vi är bristfulla. Att förändra och förändras kräver att man lämnar någonting, att man öppnar upp för något nytt. Det gör man inte hur enkelt som helst och inte var som helst.

Så låt oss vara öppna, nyfikna och lekfulla inför det som är okänt eller ännu dolt för oss!

/Elisabeth Hjalmarsson
Diakon och chef för diakoniavdelningen i Täby församling
Ledamot i styrelsen för Bräcke Diakoni

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.