Skip to main content

Politik utan visioner skapar en framtid utan hållbarhet

Blogginlägg   •   Dec 01, 2015 07:15 CET

Häromveckan samlades alla Bräcke diakonis chefer kring en gemensam utvecklingsdag. Samtalen kretsade kring vår vision om ett medmänskligare samhälle och hur vi kan bygga och utveckla organisationen så att människor kan utvecklas och kan skapa värde för de vi finns till för. Ingen enkel uppgift när vi samtidigt ser utmaningarna med upphandlingar, osäkra politiska besked och ett samhälle som försöker hantera den allt mer ansträngda flyktingsituationen.

Vi hade bjudit in Kent Persson,tidigare partisekreterare hos moderaterna, för att dela med sig av sina erfarenheter om att bygga de ”nya moderaterna”. Han berättade om hur de jobbade med politikutveckling genom att lyssna på folk ute i landet och forma sin politik så att människorna känner igen sig. Man återkopplade sedan i nya samtal hur synpunkterna, förslagen och önskemålen omsattes. 

Intressant var hans reflektioner kring varför man förlorade valet 2014. Han beskrev hur man helt enkelt var bländat av opinionssiffrorna och att man inte såg att dessa berodde mer på att oppositionen misslyckades än att man själv lyckades.

Jag gillar systematiken i detta arbete, att först ta reda på vilka behov människorna har, sedan designar man insatserna så att de uppfyller behoven och sedan vinner man valet. Kvalitetsutveckling enligt skolboken. Jag får intrycket att det idag inte bara är Kent Perssons parti som tänker i dessa banor och jag får en konstig känsla att någonting inte riktigt stämmer, att det är för enkelt!

Kan man styra ett land byggt på vad ”folk vill ha”? I ett kortsiktigt perspektiv leder det i och för sig till att man vinner val, men i det långa perspektivet? Vad är målet?

Det långa perspektivet kräver ett politiskt ledarskap som genom sin kunskap och förmågan att inspirera och motivera, stödjer oss medborgare i att förstå sammanhangen. Detta skapar engagemang för att ta ansvar för vår gemensamma framtid. I dagens situation kan vi välja att måla upp en framtid där Sverige intas av främmande människor och där vi förlorar vår själ och vår identitet eller som ett land där vi är öppna för människor som pratar andra språk och som tror på andra gudar och där vi tillsammans med våra gäster integreras in i en gemensam framtid.

Ledarskap handlar om att fatta beslut som bygger på våra grundläggande värderingar. De hjälper oss att nå våra gemensamma mål och eventuellt våra visioner. På chefsutvecklingsdagen häromveckan hörde jag att vi inte kan ta värderingarna för givna utan att de måste pratas om och omsättas i handling varje dag.

Jag saknar samtalet om visionen av vårt samhälles framtid, våra grundläggande värderingar och våra mål. Jag är rädd att dagens politiska ledarskap, oberoende partifärg, inte ser bortom nästa möjlighet att vinna ett val och att man på det sättet tappar bort människors engagemang att bidra till en hållbar framtid.

/Thomas Schneider, kvalitetschef Bräcke diakoni

Kommentarer (1)

    Jag tror vi alla måste veta om vara gemensamma värderingar för att kunna bygga en gemensam och hållbar framtid. Jag tror det kommer hjälpa oss med flyktingarna också.

    - Sven Brückmann - 2015-12-01 12:38 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.