Skip to main content

Taggar

Årsredovisning av mervärdesinsatser 2016

Årsredovisning av mervärdesinsatser 2016

Dokument   •   2017-04-19 13:07 CEST

Hela inbjudan och vidare information

Hela inbjudan och vidare information

Dokument   •   2017-02-21 08:44 CET

Q&A Fairways - nytt bolag för asylboenden utan vinstintresse

Q&A Fairways - nytt bolag för asylboenden utan vinstintresse

Hela inbjudan och program

Hela inbjudan och program

Dokument   •   2016-05-17 11:49 CEST

Inbjudan och program för Projekt Delaktighet och stöds slutkonferens 27 maj 2016. Projektet har mellan 2013 och 2016 mött många föräldrar som har en vuxen dotter eller son med funktionsnedsättning. Projektet knyts nu ihop med en slutkonferens - en heldag med spännande föreläsare och deltagare som har medverkat under projektets tre år.

Bräcke diakonis årsredovisning 2015

Bräcke diakonis årsredovisning 2015

Dokument   •   2016-05-12 13:59 CEST

"Jag kan" - folder om nya arbetssättet PDU (personcentrerad dokumentation och uppföljning)
En arbetsmarknad för alla - program

En arbetsmarknad för alla - program

Dokument   •   2015-10-16 08:58 CEST

En arbetsmarknad för alla - inbjudan

En arbetsmarknad för alla - inbjudan

Dokument   •   2015-10-16 08:58 CEST

Inbjudan - en kväll för föräldrar

Inbjudan - en kväll för föräldrar

Dokument   •   2015-01-05 10:01 CET

Är du förälder till en vuxen dotter eller son med funktionsnedsättning? Vi får besök av Kajsa Råhlander, förälder och författare. Kajsa kommer att berätta utifrån sina men också många andra föräldrars erfarenheter om det ansvar man känner och oron inför framtiden. Anmäl dig senast den 16 februari till katarina.harstrom@brackediakoni.se eller 031-50 27 65.

Forum för religiösa ledare - funktionsnedsättning i församlingar

Ett interreligiöst seminarium om funktionsnedsättning i församlingen. 25 november 2014 i Göteborg.

"Den osynliga handen" - konferens om en bortglömd anhöriggrupp

Vi uppmärksammar en bortglömd anhöriggrupp – föräldrar till vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättning. Många av dessa tar ett stort omsorgsansvar, när stödet från samhället inte är tillräckligt. Varför det ser ut som det gör – och vad kan man göra åt det? En dag för dig som möter föräldrarna i ditt arbete, eller själv har en vuxen son eller dotter med funktionsnedsättning.

”Kan det bli bättre?” – kunskapskonferens om framtidens äldreomsorg

12/11 2014 Det har sagts länge; vi blir fler och äldre. Men vilken äldreomsorg kommer vi få i framtiden? Vi som arbetar på olika platser i vårdkedjan behöver samarbete, engagemang och nya tankesätt. Under en hel dag tillsammans med några av Sveriges mest inspirerande experter inom äldreomsorg tittar vi på helheten och siktar framåt. Vad fungerar? Vad fungerar inte? Och hur kommer vi vidare?

Bräcke diakonis årsredovisning 2013

Bräcke diakonis årsredovisning 2013

Dokument   •   2014-06-12 16:07 CEST

Bräcke diakonis årsredovisning för 2013.

Novus rapport: Allmänheten om vård och omsorg

Undersökningen handlar om vad allmänheten tycker om vård och omsorg idag. I undersökningen berörs bland annat följande frågeområden –Skillnader beroende på vem som sköter vård och omsorg –Hur bra är följande på att leverera kvalitet på vård och omsorg: •Kommuner/Landsting •Privata företag •Företag/organisationer utan vinstsyfte –Bör den som bedriver vård och omsorg dela ut vinst?

Novus fördjupning: Vård och social omsorg, inklusive Stockholm, Göteborg, Malmö

Medborgarnas uppfattning om kvalitet inom vård och sociala omsorg

Faktablad - Bräcke Diakoni förvärvar Vingslaget Omsorgs AB

Fakta och siffror om Bräcke Diakoni och Vingslaget Omsorgs AB.

Faktablad Alzheimers café 2014

Faktablad Alzheimers café 2014

Dokument   •   2014-01-16 08:37 CET

Alzheimers café är ett internationellt koncept som startades av den holländske äldrepsykologen Bere Miesen 1997. Miesen hade en idé om att skapa en avslappnad miljö för alla som på olika sätt påverkas av demenssjukdomens konsekvenser, att få mötas. Bräcke Diakoni, tillsammans med Svenska kyrkan, Röda Korset, studieförbundet Sensus mfl, startade Sveriges tredje café i Alingsås 2013.

Faktablad Alzheimers Café

Faktablad Alzheimers Café

Dokument   •   2012-12-18 10:29 CET

Faktablad Personligt ombud "kontantprincipen"