Skip to main content

Avslutning för 90-årig diakontradition

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 13:45 CEST

Den 28 maj 2014 går den allra sista gruppen diakonstudenter ut på Campus Bräcke, Ersta Sköndal högskola, när Svenska kyrkan flyttar utbildningen till sitt eget utbildningsinstitut. Därmed avslutas en stolt 90-årig tradition av diakonutbildning på Bräcke diakoni i Göteborg.

Bräcke Diakoni startade i Göteborg 1923, med uppdrag att utbilda diakonissor. Idag driver man en bred verksamhet inom vård och omsorg, men har också hållit fast vid rötterna och fortsatt utbilda diakoner. Sedan 2010 har detta skett inom Ersta Sköndal högskola (ESH), där Bräcke diakoni är delägare.

– Diakonutbildningen är viktig och i dagens samhälle mer aktuell än någonsin, säger Per Nilsson, rektor på ESH. Utbildningen betyder mycket för högskolan, inte bara för diakonstudenterna utan även för de andra utbildningsprogrammen.

I och med starten av Svenska kyrkans utbildningsinstitut är dock inte längre diakonutbildningen en högskoleutbildning och därför upphör utbildningen på ESH.

– Vi hade gärna fortsatt att ha diakonutbildning hos oss, men vi får istället försöka hitta andra samarbetsformer. ESH har till exempel ett samarbete om ett masterprogram i diakoni på gång, säger Martin Ärnlöv, direktor på Bräcke diakoni.

Men 90 års tradition ska naturligtvis avslutas ordentligt. Den 28 maj inleds avslutningsdagen med en mässa i Bräcke kyrka, där biskop Per Eckerdal deltar. Sedan fortsätter programmet på Diakonigården med avtackning av diakonstudenterna, sång och musik. Under dagen medverkar bl.a. Per Nilsson, rektor på ESH, Elisabeth Christiansson, prefekt på Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi samt Martin Ärnlöv, direktor på Bräcke Diakoni.


Vill du vara med under dagen eller intervjua någon av de medverkande?
Kontakta gärna Eva Kjellman, 
eva.kjellman@esh.se
0766-36 50 64


”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera