Skip to main content

Idéburna Bräcke diakoni enda privata aktören som Tillitsdelegationen valt att följa

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 10:16 CET

Bräcke diakoni är en av de tolv försöksverksamheter som Tillitsdelegationen valt att låta forskare följa. Den enda privata i gruppen, tillika den enda idéburna. Syftet är att undersöka hur man kan styra välfärdstjänster mer baserat på tillit.

Totalt är det tolv försöksverksamheter som valts ut av Tillitsdelegationen. 27 forskare ska följa deras innovativa projekt och arbetssätt inom vård, skola och omsorg runt om i hela Sverige. Den första av uppdragets tre delar handlar om att utveckla nya former av tillitsbaserad styrning i kommunala verksamheter.

Som enda privata aktör med på listan står idéburna Bräcke diakoni. Tillsammans med Alingsås kommun driver de en av Sveriges första IOP (idéburet offentligt partnerskap) om en vårdkedja för personer med demenssjukdom. Det handlar om att tillsammans försöka lösa en samhällsutmaning.

- IOP bygger per definition på tillit och relationer, eftersom vi tillsammans påbörjar en resa där vi inte riktigt vet var vi landar, en innovation. där vi hela tiden knyter an till våra brukares behov, säger Thomas Schneider, som koordinerar försöksverksamheten på Bräcke diakoni.

IOP är ett innovativt sätt att utforma, genomföra och styra välfärdstjänster som bygger på relationsmodeller istället för transaktionsmodeller. Den kräver och skapar tillit mellan aktörer eftersom alla parter bär ett gemensamt ansvar att lösa själva utmaningen.

- IOP som styrningssätt är ett viktigt bidrag från oss idéburna, som är innovativa per definition, säger Thomas Schneider.

Forskarna som följer Bräcke diakoni och Alingsås kommuns IOP är Mattias Elg, Linköpings Universitet och Karin Josefsson, docent på Högskolan i Borås. Mattias tittar närmare på kvalitets- och Karin på omvårdnadsperspektivet.

Kontaktperson
Thomas Schneider
031-50 25 60
thomas.schneider@brackediakoni.se

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera