Skip to main content

Lars Trägårdh blir Bräcke diakonis professor

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2017 11:15 CET

”Människan i välfärdssamhället” är fokusområdet. 40 miljoner är ägarsatsningen. Och Lars Trägårdh är professorn – som nu får sitt eget uppdrag från Bräcke diakoni, på idéburna Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Nu får Bräcke diakoni, som delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola, en egen professur. Högskolans forskarutbildningsområde Människan i välfärdssamhället står i fokus och titeln blir ”Bräcke diakonis professur i modern historia med inriktning på det civila samhället och den svenska välfärdsstaten i ett jämförande perspektiv”.

- Vi vill öka idéburna organisationers roll i välfärden. Då är högskolans forskning kring civilsamhället enormt viktig, säger Martin Ärnlöv, direktor på Bräcke diakoni.

Och det är den välkände profilen Lars Trägårdh som blir Bräcke diakonis ”egen” professor. Han är professor i historia och forskar bland annat om social tillit och den svenska modellen.

- Det som är intressant med min professur är att man markerar ett fortsatt intresse för civilsamhället. En forskningstradition som vill synliggöra civilsamhällets viktiga roll men också förhålla sig kritisk till det, säger Lars Trägårdh.

Professuren är en del av den stora satsning som de tre ägarna gör. Under tre år går 40 miljoner kronor till forskning, utveckling och anställningen av flera professorer och doktorander. Satsningen är en av de största på Ersta Sköndal Bräcke högskola någonsin.

- Professuren har ett tydligt symbolvärde, både i syfte att föra ägare och högskola närmare varandra och genom att synliggöra det finansiella stödet till högskolans forskning, säger Per Nilsson, rektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

De båda andra ägarna, Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal, kommer också att få var sin professur knuten till sig. Det blir klart under våren. 

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.