Skip to main content

Samarbete krävs för att minska fattigdom vid psykisk ohälsa

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 08:44 CET

Personer med psykisk ohälsa mår inte bara sämre, de hamnar också oftare i fattigdom när samverkan mellan myndigheter brister. Fler och fler riskerar att hamna helt utanför samhället. Bräcke diakoni Personligt ombud har lyft frågan till riksdagen – som nu vill diskutera en förändring.

Bara 25 procent av de som drabbats av psykisk ohälsa får hjälp idag. Vill det sig illa hamnar många istället helt utanför samhällets ramar. Och det är det bristande samarbetet mellan myndigheter som är en av de stora anledningarna, menar Bräcke diakoni, som nu lyft frågan till riksdagen.

Ett mer komplext samhälle gör att personer med psykisk ohälsa ofta har svårare att ta del av trygghetssystemen. Brist på stöd gör att många saknar både boende och arbete, vilket leder till ekonomiska problem. Det skapar i sin tur en ond cirkel med försämrad ekonomi och mer psykisk press.

- Våra system i samhället blir alldeles för komplexa för personer med psykisk funktionsnedsättning att hantera, menar Anna-Lena Slibar, verksamhetschef Personligt ombud.

När frågan nu lyfts i riksdagen är det flera kunniga aktörer inom området som närvarar. Bland annat deltar Emma Henriksson (KD) ordförande för socialutskottet och Anna-Lena Sörenson (S) vice ordförande för socialutskottet. Hur är det är att leva med en psykisk funktionsvariation i dagens samhälle? Hur påverkar ekonomin tillståndet? Hur kan ett samarbete ske?

- Politiker och tjänstemän måste se till att samarbeta för att förenkla vardagen för målgruppen, säger Anna-Lena Slibar.

Diskussionen är öppen för intresserade.

Tid: 09.00-11.30, 22 februari 2017.
Plats: Mittpoolen i Riksdagen

För mer information, se bifogad inbjudan.

Kontaktperson
Anna-Lena Slibar
Tel 031-21 72 15
anna-lena.slibar@brackediakoni.se 

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera