Skip to main content

Taggar

VD-upprop mot Shekarabis åtgärder för en tryggare spelmarknad

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2020 13:39 CEST

Hela svenska spelbranschen står nu i gungning och många kunder lämnar de licensierade bolagen och flyttar till de olicensierade bolagen. Börjar vi inte samarbeta och införa långsiktiga åtgärder som bygger på fakta, riskerar vi att vrida tillbaka klockan till hur det såg ut innan omregleringen.

Copenhagen Economics: nära halva onlinekasinomarknaden förlorad om regeringen inför nya regler

Pressmeddelanden   •   Jun 06, 2020 13:00 CEST

Enligt en ny rapport från analysfirman Copenhagen Economics kommer nära halva onlinekasinomarknaden förlorad om regeringen inför de nya reglerna kring onlinekasino

BOS remissvar på regeringens reviderade förslag till spelförordning

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2020 15:36 CEST

BOS avstyrker Shekarabis förslag med de huvudsakliga motiveringarna att dels saknas belägg för att någon ökning av onlinekasino ska ha ägt rum, dels att förslagen påverkar kanaliseringen av onlinekasino negativt i det svenska licenssystemet.

KO ålägger Svenska Spel att reklammärka Trisskrapet och delge myndigheten avtalet med TV4

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 15:58 CEST

​Konsumentombudsmannen (KO) slår i ett beslut fast att Trisskrapet i TV4:s Nyhetsmorgon är ett reklaminslag och ska som sådant reklammärkas. Därtill fastslås att AB Svenska Spel måste delge KO det avtal mellan Svenska Spel och TV4 som ligger till grund för Trisskrapet. Det framgår av ett KO-beslut som registrerats ho

VD-protesterna mot Shekarabis åtgärder mot licensbolagen växer – nu över dussinet undertecknare

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2020 13:32 CEST

5 spelbolags-VD:ar undertecknade den 30 april ett öppet brev till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). VD:arna påpekade att den svenska kanaliseringen – d.v.s. andelen svenska spelkonsumenter som väljer att spela på den reglerade spelmarknaden – nu har sjunkit till mycket låga nivåer, särskilt inom onlinekasino, där mer än var fjärde spelkrona hamnar hos de olicensierade aktörerna.

Ardalans pyrrhusseger riskerar att sänka den svenska spelregleringen – Om spelarna lämnar, följer bolagen efter

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 13:51 CEST

​Med anledning av socialförsäkringsministerns aviserade åtgärder mot spelmarknaden skriver idag VD:arna för några av de största svenska bolagen ett öppet brev till ministern

BOS-rapport om kanaliseringen på den svenska spelmarknaden – ”Mycket illavarslande”

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2020 14:39 CEST

BOS presenterar idag en rapport som den oberoende analysfirman Copenhagen Economics författat på uppdrag av BOS. Rapporten beskriver en allmänt fallande kanalisering på den konkurrensutsatta spelmarknaden i sin helhet (81-85 % kanalisering). Därtill rapporteras spelvertikalerna sportspel (80-85 %) och onlinekasino (72-78 %) vara särskilt utsatta för låg kanaliseringsgrad.

Kambi ny medlem i BOS

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2020 13:49 CET

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har valt in Kambi som medlem. Kambi är en oberoende leverantör av sportbok och oddssättning till licensierade spelbolag. Ett flertal av BOS befintliga medlemmar använder sig av Kambis tjänster och produkter för vadslagning på sport.

Spelinspektionen avkriminaliserar matchfixning

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2020 16:24 CET

​Branschföreningen för Onlinespel (BOS) kommenterar Spelinspektionens förslag att förbjuda viss vadslagning, exempelvis vilka spelare som tilldelas gula och röda kort.

BOS välkomnar Betway Ltd som medlem

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2019 08:00 CET

​BOS styrelse har beslutat anta spelbolaget Betway Ltd som medlem i föreningen. Betway är en internationell speloperatör med licens i ett flertal länder, däribland Sverige.

Regeringens kanaliseringsmål på väg att misslyckas

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2019 09:14 CET

Spelinspektionen rapporterade under onsdagen att andelen licensierat spel inom det konkurrensutsatta spelsegmentet nu uppskattas till 85-87 procent. Det är en minskning av kanaliseringen från Spelinspektionens förra estimat som var 91 procent. Regeringens kanaliseringsmål är att minst 90 procent av spelandet ska vara kanaliserat till i Sverige licensierade spelbolag.

Lunchseminarium om matchfixning och nya regler för tillåten vadslagning

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2019 13:53 CEST

BOS bjuder in till lunchseminarium om matchfixning med anledning av Spelinspektionens nya regler

BOS anmäler Triss-skrapet till KO

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2019 15:07 CEST

​Branschföreningen för Onlinespel (BOS) går vidare i sin granskning av TV4:s Nyhetsmorgons inslag med skrapning av Triss-lotter. BOS lämnar idag in en hemställan till Konsumentombudsmannen (KO) om att väcka talan mot Svenska Spel och TV4 för brott mot bl.a. Spellagen. BOS har sedan tidigare lämnat in ett klagomål till Granskningsnämnden för radio och TV (GRN).

BOS anmäler Svenska Spel-inslag till Granskningsnämnden

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2019 15:13 CEST

BOS anmäler Svenska Spel-inslag till Granskningsnämnden då man anser att inslaget bryter mot den nya spellagens krav. Anmälan avser marknadsföring av spelprodukter i förfinansierade tv-program utan att tydligt koppla till spelansvar.

BOS välkomnar Legolas.Bet som medlem

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2019 11:10 CEST

Branschföreningen för Onlinespel – BOS – har beslutat anta Legolas.Bet som medlem. Bolaget har svensk spellicens och erbjuder vadslagning på hästar och sport, samt onlinekasinospel. I och med invalet av Legolas.Bet omfattar BOS 22 onlinespelbolag som alla verkar på den svenska marknaden.

BOS inger konkurrensklagan på ATG samt vinner gehör för tidigare klagomål mot Svenska Spel

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 08:00 CEST

BOS har lämnat ett klagomål till Konkurrensverket avseende ATG:s agerande på spelmarknaden. Klagomålet gäller ATG:s poolsystem. BOS begär att poolerna ska öppnas upp för fler operatörer än ATG. BOS har också via Konkurrensverket informerats om att Svenska Spel rättat sig efter vissa av de klagomål BOS tidigare riktat mot bolaget.

Spelbranschens svar på Shekarabis initiativ till reglering av spelreklam

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2019 14:00 CET

Gemensamma och åtstramade riktlinjer för spelreklam, utbildning av alla spelbolag i måttfull marknadsföring och inledda dialoger med media är delar som spelbranschen idag presenterade för civilminister Ardalan Shekarabi (S).