Skip to main content

Taggar

BOS inger klagan på Svenska Spel hos Konkurrensverket

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 08:00 CET

BOS inger klagan på Svenska Spel hos Konkurrensverket BOS har lämnat ett klagomål till Konkurrensverket avseende Svenska Spels agerande på spelmarknaden.

Inför licensstarten: samtliga BOS-bolag har fått licens

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2018 10:25 CET

Inför licensstarten den 1 januari kan BOS konstatera att samtliga licenspliktiga medlemsbolag har erhållit licens.

BOS antar Mandalorian som ny medlem

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 13:23 CET

BOS har beslutat att anta spelbolaget Mandalorian Technologies Ltd som associerad medlem. Bolaget opererar huvudsakligen under varumärket NoAccountCasino. Bolaget har erhållit svensk spellicens från den 1 januari 2019.

BOS antar Quickspin som ny medlem

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 09:15 CEST

BOS har beslutat att anta spelbolaget Quickspin som associerad medlem. Bolaget, som är helägt av Playtech, är ett business-to-business-bolag som utvecklar och levererar spel till onlinespelmarknaden. Deras marknadspenetration bland onlinespelbolag som vänder sig direkt till kund är så gott som heltäckande. Bolaget har sin huvudsakliga verksamhet på Malta och i Sverige.

Håkan Hallstedt – spelbranschens vandrande vålnad – är tillbaka. Möt honom på ett av SPER:s och BOS Almedalsseminarier

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 11:30 CEST

Under Almedalsveckan bjuder branschorganisationerna BOS respektive SPER in till två seminarier. Det ena kommer att fokusera på den aktuella omregleringen av spelmarknaden och det andra på branschens hållbarhet och förtroende.

BOS om riksdagens licensvotering: Äntligen!

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 13:06 CEST

Sveriges riksdag förväntas under eftermiddagen bifalla regeringens proposition om att införa ett licenssystem för delar av den svenska spelmarknaden. Detta är ett beslut som välkomnas av BOS.

BOS antar SuprNation som ny medlem

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 11:13 CEST

BOS har beslutat att anta spelbolaget SuprNation som associerad medlem. Bolaget, med varumärken som Voodoo Dreams, grundades 2016 och riktar sig bland annat mot den svenska marknaden.

BOS antar SG Digital som ny medlem

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 08:30 CEST

BOS har beslutat att anta spelutvecklaren SG Digital som associerad medlem.

BOS antar ny etisk plattform

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2018 13:15 CEST

BOS – Branschföreningen för Onlinespel – har beslutat anta en ny etisk plattform.

BOS delaktig i ny EU-standard för onlinespel

BOS delaktig i ny EU-standard för onlinespel

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 10:58 CEST

​På initiativ av EU-kommissionen har den europeiska standardiseringsorganisationen CEN påbörjat framtagandet av en ny EU-standard för onlinespel. I Sverige kommer arbetet att ledas av SIS, som är medlem av CEN, och BOS ingår i den arbetsgrupp som kommer att arbeta med frågan i Sverige. CEN-standarden förväntas täcka frågor av konsumentskyddskaraktär liksom rent tekniska spörsmål.

Onlinespelbranschens svar på spellicensutredningen: ”Avgörande att AB Svenska spel separeras fullständigt”

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2017 12:38 CEST

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) lämnar idag in sitt remissyttrande över Spellicensutredningens betänkande. BOS representerar 17 spelbolag och drygt halva den svenska onlinespelmarknaden.

”Efterlängtat att spelmissbrukare ges rätt till vård enligt socialtjänstlagen”

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 07:00 CEST

Sveriges riksdag fattade under tisdagen beslutet att spelmissbrukare ska ges samma rätt till behandling enligt socialtjänstlagen som substansmissbrukare har. Den nya lagen börjar gälla från den 1 januari 2018.

Onlinespelbranschen om utredningen: ”Licenssystem nu eller aldrig”

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 12:39 CEST

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel, kommenterar Spellicensutredningen.

Onlinespelbranschen: ”Acceptabelt med 18 procents skatt”

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 18:25 CEST

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel, kommenterar uppgifter från Reuters om att Spellicensutredningen kommer att föreslå en spelskatt på 18 procent av överskottet, alltså av de pengar som är kvar när vinsterna betalats ut till spelarna.

”Näringsperspektivet viktigt då spelmarknaden omregleras”

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 09:23 CET

Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef vid IFN, och David Sundén, ekon. dr, har på uppdrag av BOS undersökt den svenska onlinespelbranschens förutsättningar att verka inom landet. De kommer fram till att en framtida omreglering av spelmarknaden bör beakta näringsperspektivet och spelföretagens beröringspunkter med andra svenska tech- och internetföretag.

”Vi går till EU-ombudsmannen med stämningen mot Sverige”

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2016 10:17 CET

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har i samarbete med den Brysselbaserade paraplyorganisationen EGBA vänt sig till den Europeiska ombudsmannen då EU-kommissionen har visat försummelse i sin roll som kontrollant av unionsrättens tillämpning. Två år efter beskedet att Sverige ska stämmas för fördragsbrott har man fortfarande inte lämnat in någon formell stämningsansökan till EU-domstolen.

”Skattenivån avgör om licenssystemet lyckas”

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 12:16 CEST

Den nationalekonomiska konsultbyrån Copenhagen Economics har på uppdrag av Branschföreningen för Onlinespel tagit fram en rapport om optimal skattesats för det kommande spellicenssystemet. Copenhagen Economics föreslår en skattenivå på mellan 15-20 procent av spelöverskottet. Rapporten presenteras idag.

Spelbranschen samarbetar kring självreglering

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 13:00 CEST

Spelbranschföreträdarna BOS och SPER har idag antagit en gemensam avsiktsförklaring. Syftet är att ta ett gemensamt ansvar för självreglering i det kommande licenssystemet avseende bl.a. marknadsföring. På sikt är förhoppningen att bilda en gemensam branschorganisation.

BOS om Folkhälsomyndighetens spelstudie

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 14:58 CEST

Folkhälsomyndigheten har idag presenterat sin omfattande studie om spelproblem. Resultaten bygger på intervjuer med närmare 10 000 personer.

BOS lämnar in skrivelse om matchfixning

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2016 12:55 CEST

BOS har idag lämnat in en skrivelse om matchfixning till spelutredare Håkan Hallstedt. BOS-bolagen står för mer än hälften av allt onlinespel i Sverige.