Skip to main content

En oberoende studie visar att utländska spelbolag tar lika stort ansvar som svenska

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 06:00 CEST

Branschföreningen för onlinespel (BOS) har låtit granska om de spelbolag som har svenska licenser, bland annat Svenska Spel, tar större ansvar för att motverka problemspelande än fem branschledande spelbolag med EU - licenser. Studien visar att de utländska bolagen tar minst samma ansvar som de svenska.

För arbetet med att motverka problemspelande har ett flertal spelbolag och andra intressenter i spelbranschen (inklusive experter på ansvarsfullt spelande) kommit överens om den internationellt erkända CEN-standarden om ”Responsible Remote Gambling Measures”.*

Branschföreningen för onlinespel (BOS) har låtit experter på Mazelab AB med forskare som är knutna till Karolinska Institutet, genomföra en oberoende studie av i vilken omfattning såväl de svensk-licensierade bolagen som de med EU-licenser följer riktlinjerna i CEN-standardens stycken 1 och 2. De handlar om åtgärder för att skydda särskilt utsatta kunder från spelandets negativa effekter (stycke 1) och att skydda minderåriga från alla former av spel (stycke 2). De fem utlandslicensierade bolag som granskats är de fem bolag som grundade BOS: Paf, Betfair, Betsson, Unibet och Bonnier Gaming. Samtliga BOS medlemmar har förklarat sig stå bakom CEN-standarden.

Författarna konstaterar att både de svensklicensierade bolagen såväl som BOS medlemmar i allt väsentligt uppfyller de flesta delarna i CEN-standardens stycken 1 och 2. De finner inga generella skillnader mellan BOS medlemmar och bolagen på den reglerade svenska marknaden. Däremot anser författarna att det finns kvalitativa skillnader mellan bolagen inom båda grupperna när det gäller hur spelansvarsåtgärder förmedlas till kunderna.

Samtliga av de granskade bolagen har insättningsgränser som begränsar hur stora insatser som tillåts. De uppfyller kraven på verifikation och identifiering av personer för att minska möjligheten för minderåriga att spela liksom att en person öppnar flera konton hos samma bolag. Alla bolag har en tydlig 18-årsgräns för spelande. Dessutom erbjuder de flesta av bolagen möjlighet till så kallade cooling off perioder och självavstängning under olika långa perioder. 

Slutligen påpekar forskarna från Mazelab AB att det är positivt att CEN-standarden i allt väsentligt är uppfylld av samtliga bolag. De påpekar också att onlinebolagen har en unik möjlighet att genom sin sparade spelhistorik ta fram kunskap som bygger på sina kunders spelande och att de med relativt hög precision kan förutsäga vilka kunder som riskerar att utveckla spelproblem. Samtidigt menar författarna att kunskapsnivån vad gäller vilka spelansvarsåtgärder som fungerar är låg, särskilt i spelmiljön online. Det behövs med andra ord ytterligare forskning och studier för att påvisa vilka förebyggande åtgärder som är lämpliga.

*Fakta om CEN- Standarden

CEN är ett europeiskt standardiseringsprogram som består av medlemmar från över 30 länder. Den aktuella standarden om spelansvarsåtgärder är ett resultat av en överenskommelse mellan 27 olika intressenter i spelfrågor, inklusive branschorganisationer, tillsynsmyndigheter, experter på spelbeteende (Harvard Medical School) och spelproblem (G4), spelorganisationer, mjukvaruleverantörer och spelbolag. Standarden är en frivillig överenskommelse mellan ett flertal olika organisationer och bolag med intresse i frågor om ansvarfullt onlinespel.

För mer information:

Magnus Silfverberg, VD Betsson och ordförande BOS, telefon 070-271 47 00


BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Gamesys, Bonnier Gaming, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, NetEnt, Evolution, Ladbrokes och William Hill.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy