Skip to main content

Hållbara Hav fortsätter jakten på läkemedelsrester i Östersjön

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2014 14:21 CET

Initiativet Hållbara Hav fortsätter jakten på läkemedelsrester i Östersjön. Efter förra årets uppmärksammade fynd av läkemedelsrester i vattenprover tagna mitt ute på Östersjön har Hållbara Hav fortsatt med provtagningar på fler platser under 2014. I veckan som gick överlämnades årets vattenprover till Berndt Björlenius från KTH. Analyserna som sker vid Umeå universitet beräknas klara under våren 2015. I år har proverna hämtats från Visby, Oxelösund, Tallinn, Hanöbukten, Helsingborg, Rostock och Gdynia.
Proverna överlämnades av Göran Lindstedt, vd för Briggen Tre Kronor och Initiativet Hållbara Hav samt Allan Palmer, kapten på Tre Kronor af Stockholm.

Problem på sikt

Än så länge är inte de uppmätta halterna så höga att man kan förvänta sig någon biologisk påverkan men det som resultaten tydligt visar är att läkemedel är oerhört svårnedbrytbara ämnen. De läkemedel som vi släpper ut idag kommer därför att finnas kvar under mycket lång tid samtidigt som mer och mer tillförs varje år.

Ny teknik kan rena minst 93 % av läkemedlen

Dagens reningsverk är utvecklade för att ta hand om närsalter som kväve och fosfor och i dagsläget släpper de igenom upp till 50% av de läkemedel som finns i avloppsvattnet. Teknik som är under utveckling visar dock att det finns möjlighet att rena bort stora delar av läkemedelsresterna. Berndt Björlenius leder ett projekt där man i en mobil testanläggning provar olika metoder. 

I huvudsak arbetar man med ozon och aktivt kol och resultaten pekar på att man bör kunna nå en reningsgrad på minst 93%. Försöken har i första hand utförts vid Käppalaverken. Testanläggningen är mobil och kommer att provas vid flera olika reningsverk.

Det land som ligger längst fram idag är Schweiz där man redan börjat bygga en anläggning i full skala.

Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen,  i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.  Se www.hallbarahav.nu

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy