Vården erbjuds analysverktyg för ledarskap i spåren av Coronakrisen

Pressmeddelande -

Vården erbjuds analysverktyg för ledarskap i spåren av Coronakrisen

Den offentliga sektorn kommer att utan kostnad få möjlighet att använda Brilliant Futures verktyg för medarbetarundersökningar och analyser. Beslutet innebär att organisationer inom offentlig sektor, till exempel vården, ges möjlighet att dra unika lärdomar av den kris som vi nu befinner oss i.

- Alla som kan måste hjälpa till i Coronakrisen. Vi har därför beslutat att erbjuda vår plattform gratis till den offentliga sektorn. Genom att hjälpa offentlig sektor att samla in data under den här akuta fasen kan de få en unik insikt om hur organisationen fungerar under krissituationer, vilket gör att vården står bättre rustad vid nästa kris, säger Helena Frennmark, ansvarig för offentlig sektor på Brilliant Future.

Undersökningen har i dagarna erbjudits till alla kommundirektörer, hr-chefer och andra högre tjänstemän i offentlig sektor och offentliga bolag. Den består av tio unika frågor som sedan skickas ut till alla medarbetare i organisationen. Resultatet samlas in och analyseras i Brilliants digitala plattform som uppfyller alla krav på integritet och sekretess som krävs i en sådan här situation.

- Att ledare i offentlig sektor har svårt att lyfta blicken vid den här tidpunkten är fullt förståeligt. Just därför vill vi göra vad vi kan för att samla in relevant data och skapa förutsättningar för att kunna agera på rätt sätt när dammet lagt sig, säger Helena Frennmark.

Chefer i offentlig verksamhet får efter att undersökningen genomförts tillgång till analyser av insamlad data helt anonymiserat. Detta ger en unik inblick i hur medarbetarna upplevde de olika aspekterna av hur organisationen fungerade under krisen och ger en vägledning till vad som behöver utvecklas och vad som fungerade bra.

- Vi ser gång på gång i våra analyser att beslut baserat på data istället för åsikter och gissningar gör att rätt typ av åtgärder vidtas och önskade resultat växer fram. Detta sparar vidare både tid och pengar. Vi vill vi stötta offentlig verksamhet på det sätt vi kan i den här krisen, säger Helena Frennmark.

Brilliant garanterar att undersökningen och analysen håller samma kvalitet, sekretess och säkerhet som våra ordinarie undersökningar gör.

---

Om undersökningen:

●Genom att genomföra undersökningen får offentlig verksamhet möjlighet att agera enklare, med större kunskap och säkerhet.

●Undersökningen är helt digital och enkel att komma igång med och genomföra.

●Det tar cirka 10 minuter för en medarbetare att svara på undersökningen och det är upp till varje enhet att ta beslut angående vilken kapacitet som finns för att svara på frågor.

●Undersökningen är GDPR-säkrad och svaren är helt anonyma, man kan aldrig härleda svaren till en enskild individ.

●De tio frågorna handlar bland annat om kommunikation, tydlighet, ledarskap och trygghet.

För mer information:
Maja Adersten, presskontakt Brilliant Future, maja@aderstennorlin.com, +46 (0) 70-280 79 74

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om Brilliant Future AB
Brilliant är en del av Wise Group och är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar. Företaget erbjuder agerbara och datadrivna kund- och medarbetarinsikter som hjälper företag och organisationer att fatta beslut som stärker affären.

Brilliant mäter och analyserar löpande medarbetar- och kundupplevelser. Resultatet av Brilliants data visar gång på gång att engagerade medarbetare skapar lojala kunder och påverkar resultatet på sista raden. Företagets vision är att hjälpa företag och organisationer världen över att frigöra potentialen i människor.

www.brilliantfuture.se

Presskontakt

Maja Adersten

Maja Adersten

Presskontakt PR-ansvarig 070-280 79 74
Emilia Brandt

Emilia Brandt

Presskontakt Marketing Manager 073-731 53 14

Relaterat material