Skip to main content

Bristol-Myers Squibb blir ny partner till innovationsdrivna H2 Health Hub

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 10:55 CET

Biopharmaföretaget Bristol-Myers Squibb har ingått ett treårigt avtal som industripartner till svenskägda H2 Health Hub. Ett strategiskt viktigt initiativ som ytterligare stärker bolagets strävan att finna innovativa lösningar som leder till bättre behandling och livskvalitet för patienter.

Bristol-Myers Squibb har identifierat H2 Health Hub som en entreprenöriell nätverksmiljö som har potentialen att bidra till såväl digitala lösningar som snabbare utvecklingsprocesser. H2 Health Hub riktar sig till hälsoinnovatörer och aktörer som har en verksamhet i gränslandet mellan ICT, life science samt hälso- och sjukvård – som har passerat idéstadiet. Ett av Bristol-Myers Squibbs kärnvärden är ”snabbhet till patient”. Det inbegriper att utveckla innovativa lösningar som underlättar för patienten att förebygga, hantera och följa sitt hälsotillstånd. Målet med det nya avtalet är bland annat att utveckla digitala hälsolösningar, genom samverkan med andra bolag som är aktiva i hubben.

– Samarbetsprojekt och partnerskap av olika slag har stor betydelse för utvecklingen av innovativa lösningar som kan förbättra förutsättningarna för patienter med olika sjukdomstillstånd. Genom partnerskapet med H2 Health Hub blir vi en del av den viktiga startup-scenen för digital hälsa i Sverige. Vi hoppas att detta avtal och nätverk kommer att leda till nya samarbeten kring digitala hälsolösningarför patienterna, säger Amir Hefni, VD för BMS i Sverige.

– Vi är mycket glada över att ha med Bristol-Myers Squibb som industripartner i H2 Health Hub. Vår verksamhet bygger på samverkan mellan startups, aktörer samt hälso- och sjukvårdsleverantörer. Bristol-Myers Squibb bidrar med en viktig komponent till den dynamiken, säger Paul Beatus, VD och medgrundare på H2 Health Hub.

Om H2 Health Hub

H2 är ett delat kontor och mötesplats för digital hälsa. Kunderna är små, expansiva företag samt stora, etablerade bolag som ser ett tydligt affärsvärde i utvecklingen av digital hälsa. Målet är att katalysera utvecklingen och implementeringen av nya smarta verktyg och lösningar för preventiv vård, egenvård och hälso- och sjukvård i Stockholm samtidigt som medlemmarnas företagsutveckling drivs framåt.

För mer information se www.h2healthhub.com

Om BMS

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

För mer information se www.bms.se, eller följ BMS på Twitter @bmshorizont


För ytterligare information kontakta

Annica Holmberg, Kommunikationsansvarig Bristol-Myers Squibb Sverige,
telefon +46 8 704 72 55, mail: annica.holmberg@bms.com

Bifogade filer

PDF-dokument