Skip to main content

Bristol-Myers Squibb presenterar resultat från en fas 1-studie på patienter med avancerat melanom

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 09:19 CEST

  • 53% av patienterna som behandlades med 1 mg/kg nivolumab och 3 mg/kg Yervoy (n= 9 av 17), samma dos som används i fas III-studien, erhöll en minskning av tumörbördan på minst 80 % inom 12 veckor. 
  • Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3-4 erhölls av 53 % av patienterna som fick kombinationsbehandling, och erhölls av 18 % av patienterna som fick sekventiell behandling.
  • Data som publicerades i går i New England Journal of Medicine.
  • Uppskattade överlevnadsdata från denna fas 1-studie presenterades vid det 49:e årliga mötet för American Society of Clinical Oncology (ASCO).
     
  • En fas III-studie med nivolumab i kombination med Yervoy vid avancerat melanom pågår. 

Läs fullständiga pressmeddelandet på engelska

För ytterligare information, kontakta gärna.

Tina Englund, Kommunikationsansvarig, 0705-603 466, tina.englund@bms.com