Skip to main content

Ny tidning med fokus på aktuella läkemedelsämnen lanseras i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2014 12:15 CEST

Under Almedalsveckan lanserar Bristol-Myers Squibb sin nya tidning Horizont som syftar till att belysa viktiga ämnen inom läkemedelsområdet på ett nyanserat och balanserat sätt, väcka tankar samt stimulera till dialog. Varje nummer kommer att kretsa kring ett högaktuellt ämne och huvudfokus i den första utgåvan är onkologi.

Vad framtiden har att erbjuda svårt sjuka cancerpatienter debatteras flitigt, men vad man kan konstatera är att delar av framtiden redan är här. De etablerade och välfungerande terapierna inom cancerområdet har fått ett värdefullt komplement i form av immunterapi, som rätt använt kan bidra till fler levnadsår och ökad livskvalitet för svenska patienter. Läkemedel inom immunonkologi använder immunsystemets naturliga funktioner för att bekämpa cancer. Även för andra diagnoser ger immunterapi hopp om framtiden.

Behov av uppdaterad kunskap hos vårdaktörer

Den snabba utvecklingen inom en rad sjukdomsområden ställer dock höga kunskapskrav på sjukvårdspersonal men även andra aktörer inom vården. Därmed är det viktigt att kunskap kring immunonkologi, samt andra sjukdomar med stora medicinska behov, sprids tidigt och på ett balanserat sätt. Horizont hoppas kunna bidra med relevanta kunskaps- och diskussionsunderlag till vården, beslutsfattare, politiker och läkemedelsindustrin för att uppnå största möjliga patientnytta. Det aktuella temat kommer att belysas ur olika perspektiv, via intervjuer och artiklar med patienter, sjukvårdspersonal, beslutsfattare samt ledande namn inom forskningen.

Kontinuerlig och lättillgänglig utgivning

Det första numret av Horizont lanseras under Almedalen och kommer framöver nå beslutsfattare, sjukvårdspersonal och övriga intressenter via utskick två gånger om året. Då Horizont strävar efter att vara tillgänglig för alla intresserade målgrupper kan patientföreningar, intresseorganisationer, patienter och anhöriga ta del av tidningen digitalt (www.bms.se/horizont) på sin dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Om Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

Kontaktpersoner

Nicholas Backman
Market Access Lead Sverige, 
Bristol-Myers Squibb
e-post: nicholas.backman@bms.com             
Tel. 08-704 71 00Tina Englund 
Kommunikationsansvarig, 
Bristol-Myers Squibb
e-post: tina.englund@bms.com                     
Tel. 0705-603 466


Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.