Skip to main content

Läkemedel godkänns i Europa som första linjens behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2013 10:10 CET

  • Bristol-Myers Squibb meddelar idag att Europeiska kommissionen (EC) godkänt YERVOY® (ipilimumab) som första linjens behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserande) melanom hos vuxna
  • YERVOY (ipilimumab) är en innovativ immunonkologisk terapi med bevisad effekt på överlevnad som nu kommer finnas tillgänglig tidigare än beräknat för obehandlade vuxna patienter med avancerat melanom.

Ipilimumab, godkändes redan i juli 2011 av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för behandling hos vuxna som tidigare fått annan behandling mot avancerat melanom, så kallad andra linjens behandling. Ipilimumab representerar ett av de mest betydelsefulla behandlingsframstegen inom sjukdomen på över 30 år. I en fas III-studie med ipilimumab såg man för första gången någonsin se överlevnadseffekter vid behandling av metastaserande melanom.

- Godkännandet av ipilimumab som första linjens behandling är av stor vikt för alla människor som årligen drabbas av avancerat melanom i Europa. Trots vissa framsteg i första linjens behandling av avancerat melanom kvarstår ett stort behov av bättre effekt på överlevnad och bättre behandlingsresultat, säger Ron Cooper, Bristol-Myers Squibbs europachef. Beviljandet av den utökade indikationen understryker potentialen kring behandling med ipilimumab, som är den första godkända substansen från vår produktportfölj inom immunonkologi. På Bristol-Myers Squibb, är vi engagerade i forskning och utveckling av immunonkologi, en snabbt växande och innovativ behandlingsterapi som utnyttjar de naturliga funktionerna i patientens egna immunförsvar att bekämpa cancer.

Historiskt sett har överlevnaden för patienter med metastaserande melanom, en av de mest aggressiva formerna av hudcancer, i snitt legat på 6-9 månader.

- De positiva resultaten från en randomiserad fas lll-studie av ipilimumab är för närvarande den enda behandlingen som visat effekt på långtidsöverlevnad för tidigare behandlade patienter med avancerad metastaserande melanom. Med det nya godkännandet kan vi nu erbjuda en ny innovativ immunonkologi terapi i ett tidigare skede för patienter med avancerat melanom, säger professor Dirk Schadendorf, Universitetssjukhuset Essen, Tyskland.

Fullständigt pressmeddelande (på engelska)

För ytterligare information, kontakta gärna.
Tina Englund, Kommunikationsansvarig Bristol-Myers Squibb,
tel. 0705-603 466, tina.englund@bms.com

Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.Varje år investerar vi mer än 20 miljarder kronor i forskning och utveckling inom en rad områden med stora medicinska behov; cancer, diabetes, hjärta/kärl, immunologi och virologi. Utöver vår viktiga forskning och framtagning av innovativa mediciner tar vi även vårt sociala ansvar i andra dimensioner. Ett av de viktigare är Secure the Future, ett program för att hjälpa och stödja kvinnor och barn med hiv/aids i hårt drabbade länder i Afrika. I mer än sex år ledde vi även programmet Nordic Secure the Future, där vi sände nordisk sjukvårdspersonal för att arbeta på hiv/aids-kliniker i Afrika. Vi tror också på glädjens medicin och stödjer nu Glädjeverkstan, sjukhusclowner som sprider glädjemedicin till barn, anhöriga och personal på barnsjukhus.

Bifogade filer

PDF-dokument