Skip to main content

Brottsofferjouren i Göteborg utesluts ur Brottsofferjourernas Riksförbund

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 15:18 CEST

Brottsofferjourernas Riksförbunds styrelse har idag, den 23 augusti, enhälligt beslutat om omedelbar uteslutning av Brottsofferjouren i Göteborg. Brottsoffer, vittnen och anhöriga erbjuds fortsatt stöd av närliggande lokala brottsofferjourer i samarbete med Brottsofferjourernas Telefoncentral.

De viktiga samverkanspartnerna Göteborgs Stad, Partille kommun samt Göteborgs tingsrätt har meddelat att de inte längre har förtroende för Brottsofferjouren i Göteborg.
– Förbundsstyrelsen ser mycket allvarligt på att viktiga samverkanspartner saknar förtroende för den lokala jouren. För att brottsoffer, vittnen och anhöriga ska kunna få bästa tänkbara stöd är det helt nödvändigt med ett fullgott förtroende för den berörda stödverksamheten, säger förbundsordförande Sven-Erik Alhem och fortsätter:
– Riksförbundet arbetar med kraft för att stödet omgående blir bästa möjliga för brottsoffer och vittnen samt anhöriga i Partille och Göteborg.

Vittnesstödsverksamheten vid Göteborgs tingsrätt drivs redan vidare av Brottsofferjouren i Mölndal-Härryda. Den jouren har inlett ett gott samarbete med domstolen. Vittnen och målsägande erbjuds därmed samma goda stöd som tidigare.

Brottsutsatta i Göteborg och Partille erbjuds nu stöd från brottsofferjourerna i Mölndal-Härryda samt Borås i samarbete med Brottsofferjourernas Telefoncentral (0200-21 20 19). Även Göteborgs stad och Partille kommun har aviserat att de kommer att erbjuda stöd i ökad omfattning till brottsoffer.

För en mer långsiktig lösning för brottsofferstödet i kommunerna för Brottsofferjourernas Riksförbund dialog med Göteborgs stad och Partille kommun.

Protokollsutdrag samt underlag för beslutet med tillhörande bilagor finns att läsa på www.boj.se.

För mer information kontakta:

Förbundsordförande Sven-Erik Alhem: 073-973 86 00 eller 070-857 76 00

Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ, är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, deras anhöriga och vittnen. BOJ arbetar för bättre villkor för och bemötande av brottsutsatta. Varje år får mer än 80 000 personer stöd av landets 100 brottsofferjourer.