Skip to main content

Brottsofferjouren Sverige får förstärkning

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 12:38 CET

Brottsofferjouren Sverige får en förstärkning på 3 miljoner kronor för år 2016 och får totalt 10 miljoner kronor för sin verksamhet.

– Det är väldigt glädjande, säger Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande Sven-Erik Alhem.

Regeringen beslutade i november att minst 75 procent av Brottsofferfondens medel ska gå till organisationer i det civila samhället som bedriver brottsofferstödjande verksamhet.

Nu har Rådet för Brottsofferfonden därför, vid årets andra och sista utdelning, beslutat att för 2016 öka stödet för Brottsofferjouren Sverige och för lokala brottsofferjourer.

Brottsofferjouren Sverige får en ökning med 3 miljoner kronor upp till totalt 10 miljoner kronor.

– Det var bästa julklappen vi kunde få, och inte minst glädjande är det för alla brottsutsatta och deras anhöriga samt för alla vittnen. Nu kommer vi kunna öka våra insatser, säger Eva Larsson, generalsekreterare för Brottsofferjouren Sverige.

De lokala brottsofferjourerna får ett verksamhetsstöd på totalt 3,5 miljoner kronor.

Utöver det får flera ideella organisationer finansiering från fonden för olika brottsofferinriktade projekt.

Brottsofferjouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. Med FN:s konvention om mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla ska få det stöd de behöver. Varje år får mer än 90 000 människor stöd på närmare 30 olika språk av hundratals ideellt utbildade medmänniskor på landets drygt 90 lokala brottsofferjourer. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.