Skip to main content

Brottsofferjouren Sveriges generalsekreterare Eva Larsson har avlidit

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2019 11:44 CEST

Eva Larsson, Brottsofferjouren Sveriges generalsekreterare, har avlidit efter en tids sjukdom vid en ålder av 60 år. Det är med värme vi minns Eva Larsson och hennes oerhörda engagemang och insatser för brottsutsatta.

– Vi har med stor sorg och saknad tagit emot nyheten om Eva Larssons allt för tidiga bortgång. Eva har genom sitt outsinliga engagemang varit en drivkraft för att utveckla brottsofferstödet och verka för att alla brottsutsatta ska få sina rättigheter tillgodosedda. Våra tankar går till hennes närmaste, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande, Brottsofferjouren Sverige.

Eva Larsson kom till Brottsofferjouren Sverige 1995, arbetade först med utbildningsfrågor och tillträdde sedan posten som generalsekreterare 2001. Under hennes ledning har organisationen utvecklats till att nu ge stöd till ungefär 70 000 brottsoffer, vittnen och anhöriga varje år.

Eva Larsson gick i spetsen för arbetet med att lyfta fram särskilt utsatta brottsoffergrupper. Exempelvis initierade hon projekt för att stärka stödet till brottsutsatta personer med funktionsnedsättning, våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld, brottsutsatta barn, unga, äldre, hbtq-personer och personer som drabbats av hat- och demokratibrott.

Genom åren har hon också outtröttligt arbetat för att stärka samverkan mellan organisationer och myndigheter som kommer i kontakt med brottsutsatta. Hon insåg tidigt att samverkan är en förutsättning för att alla brottsoffer ska erbjudas och få stöd.

– Eva Larssons bortgång är en stor förlust för brottsofferrörelsen i Sverige. Eva arbetade för att Brottsofferjouren ska vara en spjutspets vad gäller brottsoffers rättigheter och tillgång till stöd. Det är ett arbete vi nu kommer att föra vidare i hennes anda, säger Fredrik Mellqvist, tillförordnad generalsekreterare, Brottsofferjouren Sverige.

Stöd som ger kraft. Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsutsatta, anhöriga och vittnen. Med FN:s mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla brottsoffer ska få det stöd de har rätt till enligt EU:s brottsofferdirektiv. Utbildade stödjare engagerar sig på landets cirka 70 lokala brottsofferjourer som är anslutna till förbundet Brottsofferjouren Sverige. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.