Skip to main content

Brottsofferperspektivet saknas i regeringens höstbudget

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2019 15:33 CEST

Sven-Erik Alhem och Fredrik Mellqvist. Foto: Therese Wiberg.

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens budgetförslag som bygger på januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

– Det märks att det är många som inverkat på det politiska utfallet i budgeten. Det stora partiet har inte kunnat hålla emot för alla önskemål, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige.

Budgetförslaget innehåller bland annat satsningar på polisen samt stärkt rättsväsende och ökad trygghet.

 Ökade anslag till domstolarna är positivt, men man kan fråga sig om det räcker? För lite resurser påverkar vardagsbrottens handläggningstid och utdragna rättsprocesser drabbar brottsoffer, anhöriga och vittnen hårt, menar Sven-Erik Alhem.

Regeringen satsar även pengar på att motverka våld i nära relationer genom öronmärkta anslag till landets tjej- och kvinnojourer.

 Vi hade gärna sett en bredare tillgång för olika stödorganisationer att söka pengar inom detta område. Brottsofferjourerna runt om i Sverige arbetar väldigt aktivt med stödsökande som utsatts för våld i nära relationer. Det är en av de största brottsoffergrupperna som tar kontakt med oss, säger Fredrik Mellqvist, generalsekreterare på Brottsofferjouren Sverige.

Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsutsatta, anhöriga och vittnen. Med FN:s mänskliga rättigheter som grund arbetar vi för att alla brottsoffer ska få det stöd de har rätt till enligt EU:s brottsofferdirektiv. Utbildade stödjare engagerar sig på landets cirka 70 lokala brottsofferjourer som är anslutna till förbundet Brottsofferjouren Sverige. Brottsofferjouren startade 1984 och drivs med medel från Brottsofferfonden och Socialstyrelsen samt genom gåvor och bidrag till 90-kontot. Kommuner och landsting ger stöd till det lokala arbetet. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.