Skip to main content

Dags att göra förtal på nätet till ett allmänt åtalsbrott med högre straffvärde

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2012 08:56 CEST

Brottsofferjourernas Riksförbund anser att det är dags att skärpa lagstiftningen och införa en ändrad brottsrubricering, nätkränkning och grov nätkränkning. Den tilltagande problematiken, inte minst för unga människor, med förtal på nätet med stor spridningseffekt föranleder ett förslag om skärpt lagstiftning.

- Förtalsangreppen på nätet har nu blivit så allvarliga att det är dags att skärpa lagstiftningen”, säger Sven-Erik Alhem, ordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund.

Idag är förtal och grovt förtal i princip s k målsägandebrott vilket - praktiskt taget undantagslöst - leder till att lagföring inte förekommer. Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ, anser att ordningen är helt förlegad mot bakgrund av de allvarliga hatiska angrepp som regelbundet förekommer på nätet mot framförallt många unga människor. 

Det ska inte vara upp till målsägande att själva driva dessa ärenden rättsligt. Därför föreslår BOJ en ändrad brottsrubricering "nätkränkning" och "grov nätkränkning", som i sistnämnda fall föreslås få fängelse i högst fyra år i straffskalan. För nätkränkning som inte är grov föreslås böter eller fängelse i högst ett år (förtalsbrott är idag ett rent bötesbrott och grovt förtal kan leda till fängelse i högst två år). Den viktigaste skillnaden mot idag blir alltså att nätkränkning och grov nätkränkning blir allmänna åtalsbrott med högre straffvärde.

För kommentarer kontakta:

Förbundsordförande Sven-Erik Alhem: 073-973 86 00 eller 070-857 76 00