Skip to main content

Förslag för bättre stöd till våldsutsatta kvinnor

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 09:42 CEST

Se till att det finns brottsoffersamordnare i alla kommuner, inrätta en barntjänst som ser till barns skydd och möjliggör en förflyttning av förövaren till jourboende istället för att flytta den våldsutsatta. Det är några av de förslag BOJ lägger fram i en ny rapport om hur arbetet mot våld i nära relationer kan stärkas.

Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) bjuder nu in politiker och ansvariga till dialog kring våld i nära relationer och presenterar samtidigt en rapport om BOJs nationella arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har redan besökt BOJ för att diskutera dessa angelägna frågor.

Rapporten Brottsofferjourernas Riksförbunds nationella arbete mot våld i nära relationer innehåller flera olika förslag för hur kvinnofridsarbetet i Sverige kan stärkas. Bland annat lyfter BOJ fram flera goda exempel på lokalt polisarbete som skulle kunna spridas till resten av landet. Till exempel ser polisen i Karlskrona till att alla som får beslut om kontaktförbud till skydd för sin person också får en kontaktperson inom polisen. Norrköpingspolisen har genom flera olika åtgärder, bland annat videodokumentation av förhör redan vid anmälningstillfället och snabb rättsmedicinsk dokumentation av skador, en högre uppklaringsprocent för brott i nära relationer än riksgenomsnittet.

BOJ har vid ett flertal tillfällen framfört vikten av att säkerställa att polisen gör vetenskapligt utprovade riskbedömningar i alla situationer då det är motiverat. Enligt flera undersökningar sker detta tyvärr endast i 20-25 procent av fallen med våld i nära relationer, vilket är katastrofalt. BOJ anser också att det är viktigt att samma hot- och riskbedömningsinstrument används av polis, socialtjänst och kriminalvård för att en samsyn av hotbilden för den brottsutsatta ska kunna uppnås.

Personer som ålagts kontaktförbud i egen bostad kan hänvisas till ett jourboende, vilket vore ett bättre alternativ än att den brottsutsatta personen och eventuella barn ska behöva fly sitt eget hem. Ur ett barnperspektiv är det förödande att ryckas upp från sin invanda miljö med sina kompisar, skola, dagis och fritidsaktiviteter. En särskild organisation kallad barntjänsten bör också överta de områden inom den nuvarande socialtjänsten som rör barns skydd. Barntjänsten bör vara lättillgänglig för barn och unga genom att använda sig av de informationskanaler som är användarvänliga för barn.

Läs hela rapporten här.>>

För mer information kontakta:

Eva Larsson, generalsekreterare: 08-550 486 01 eller eva.larsson@boj.se

Heléne Carlsson, kvinnofridsansvarig, 08-550 486 06 eller helene.carlsson@boj.se

 

Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för alla brottsutsatta personer oavsett kön, ålder, sexuell läggning, religion, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. Det finns cirka 100 lokala brottsofferjourer i hela Sverige som varje år ger stöd till över 80 000 personer.