Skip to main content

Förtydligande kring Sven-Erik Alhems medverkan i Assange-fallet

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 09:28 CET

Med anledning av helgens tidningsartiklar kring förbundsordförande Sven-Erik Alhems medverkan i Assange-fallet har flera frågor väckts. Vi vill här förtydliga att det inte på något sätt är frågan om, så som det lätt har kunnat missförstås av rubriker, att Sven-Erik Alhem ska vittna till Julian Assanges fördel. Han ska enbart kommentera själva rättsprocessen och kommer inte att ta ställning till någons fördel. Hans fokus är rättssäkerheten och en välfungerande rättsprocess, vilket är viktigt även ur ett brottsofferperspektiv.

Sven-Erik Alhem har tidigare varit kritisk till hur åklagarna hanterat ärendet och bett dem förklara sina beslut. Han har nu, mot bakgrund av sin förutvarande befattning som överåklagare med ett särskilt ansvar för rättighetssidan i Europakonventionen och de mänskliga rättigheterna vad gäller fair trial med mera, anlitats av Assanges försvarare advokaten Björn Hurtig för att - fullständigt oberoende och självständigt - bedöma handläggningen under den hittillsvarande förundersökningen ärendet. Därvid har han konstaterat en del egendomligheter sett från sina erfarenheter. Detta har Björn Hurtig vidarebefordrat till Assanges engelska advokater som då kallat Sven-Erik Alhem till engelsk domstol för att höras som expertvittne.

I sin Expert Report till den engelska domstolen är Sven-Erik Alhem mycket tydlig med sin opartiska roll i ärendet och inleder med att förklara följande: "From the outset, I wish to make clear that my only interest in this case is that justice is done, whether that be the ultimate prosecution and conviction of Mr Assange, or that the criminal investigation be dropped. I am not concerned about the outcome in this particular case; simply that the proper procedures are followed so that justice can be done and be seen to be done."

Sven-Erik Alhems engagemang i sin expertroll som före detta överåklagare är förenligt med BOJs markering att vi aldrig vill åsidosätta någon av parternas rättigheter under en förundersökning eller process. Naturligtvis är vårt främsta fokus på målsägandesidan, men när vi vill förstärka målsägandesidan ska det aldrig tillåtas ske på bekostnad av den påstådde förövarens rättigheter. Gränsen mellan misstänkt förövare och brottsoffer kan vara mycket snäv. Den som utan grund utpekas som skyldig är i realiteten också ett brottsoffer.

Förfrågningar kring Brottsofferjourernas Riksförbund syn på Sven-Erik Alhems medverkan i detta ärende hänvisas till generalsekreterare Eva Larsson, 08-556 09 281, 073-973 86 01 eller eva.larsson@boj.se

Vänliga hälsningar

Eva Larsson
Generalsekreterare

Monica Ekström
Vice ordförande